Sở BCVT Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ công tác năm 2007

(Mic.gov.vn) - 

Thứ trưởng Bộ BCVT Trần Đức Lai trao tặng cờ Ngày 30/1/2007, Sở Bưu chính - Viễn thông Thanh Hoá đã tổ chức tổng kết công tác năm 2006 và triển khai nhiệm vụ năm 2007. Tới dự có đồng chí Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông; đồng chí Lê Thế Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, các đồng chí lãnh đạo các huyện và Trưởng phòng Công Thương các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.


Ngày 30/1/2007, Sở Bưu chính - Viễn thông Thanh Hoá đã tổ chức tổng kết công tác năm 2006 và triển khai nhiệm vụ năm 2007. Tới dự có đồng chí Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông; đồng chí Lê Thế Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, các đồng chí lãnh đạo các huyện và Trưởng phòng Công Thương các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Sở BCVT Thanh Hóa đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về BCVT & CNTT trên địa bàn tỉnh trong năm 2006; Xây dựng quy hoạch phát triển BCVT&CNTT giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2020 là cơ sở tạo điều kiện cho các doanh nghiệp BCVT&CNTT phát triển. Tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND ban hành các chủ trương, chính sách phát triển BCVT&CNTT nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển. Trong năm qua, công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực BCVT&CNTT được tăng cường, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và của người sử dụng dịch vụ. Mạng lưới BCVT và các dịch vụ phát triển nhanh, đảm bảo thông tin liên lạc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, ngày càng đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm qua, năm 2007 Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá xác định nhiệm vụ trọng tâm là triển khai thực hiện các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển BCVT&CNTT quốc gia theo chỉ đạo của Bộ Bưu chính, Viễn thông và quy hoạch phát triển BCVT&CNTT tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2006 – 2010 định hướng đến 2020; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong phát triển các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh, trong doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 10 của Tỉnh uỷ về phát triển doanh nghiệp, trong nông nghiệp, phát triển nông thôn và công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng Chính phủ điện tử, Thương mại điện tử, doanh nghiệp điện tử; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực BCVT&CNTT trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Lê Thế Bắc Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá đã đạt được trong năm 2006, đồng thời đồng chí cũng lưu ý Sở Bưu chính, Viễn thông cần làm tốt hơn trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực BCVT&CNTT trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan, tổ chức tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Bộ Bộ Bưu chính, Viễn thông, Thứ trưởng Trần Đức Lai đã trao tặng cờ “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2006” cho lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hóa vì những thành tích xuất sắc mà Sở đã đạt được trong năm qua.

Trung Kiên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)