Bộ thông tin và Truyền thông rà soát Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - Ngày 9/9/2009 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã ký ban hành Quyết định số 1273/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin - Truyền thông Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 30 giai đoạn II – Rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo Bản kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định 1273/QĐ-BTTTT Công tác tập huấn, hướng dẫn điền biểu mẫu: Hoàn thành trước ngày 15/9/2009; Triển khai thực hiện rà soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ: Hoàn thành trước ngày 30/11/2009; Triển khai rà soát TTHC tại Bộ: Hoàn thành trước ngày 28/02/2010; Thực thi các phương án đơn giản hoá TTHC: Hoàn thành trước ngày 31/12/2010.
 
Theo quy định, Tổ công tác Đề án 30 của các Bộ, ngành, địa phương phải có trách nhiệm cập nhật bộ TTHC vào hệ thống dữ liệu trên máy tính chính xác, thống nhất so với bộ TTHC được công bố khi hoàn thành giai đoạn 1 của Đề án 30 cuối tháng 8 vừa qua. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã đưa 142 thủ tục hành chính đăng công khai trên Website Bộ từ 18/8/2009.

Ban biên tập

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)