Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế

Sáng ngày 01/12, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác số 5 của Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế do đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác Đại biểu làm trưởng đoàn.

Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chếMới

Sáng ngày 01/12, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác số 5 của Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế do đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác Đại biểu làm trưởng đoàn.

Ra mắt Cổng thông tin điện tử hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên sàn Thương mại điện tửMới

Chiều ngày 01/12/2021, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) tổ chức Lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên sàn thương mại điện tử https://tmdt.mic.gov.vn (cổng 1034). Lễ ra mắt được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối với 63 điểm cầu tại 63 sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn đã tới dự và nhấn nút khai trương Cổng TTĐT.

Ra mắt sách ''Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng''Mới

Với dung lượng 280 trang, cuốn sách “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” phản ánh cô đọng, sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Hợp tác giới thiệu sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạoMới

Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật cùng Công ty cổ phần Sách Alpha vừa ký kết hợp tác truyền thông, xuất bản sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai quyết định về công tác cán bộMới

Chiều ngày 30/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Tới dự và chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm; cùng dự có lãnh đạo một đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.

Báo Nhân dân điện tử với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Báo Nhân Dân nói chung và Báo Nhân Dân điện tử nói riêng xác định việc quan tâm, tăng cường công tác xây dựng Đảng trong đơn vị là yêu cầu khách quan, cấp thiết, có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Đài VTV với nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Trong những năm qua, Đài Truyền hình Việt Nam (THVN - VTV) đã không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả các tin, bài, chương trình về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hội nghị Tập huấn công tác bình đẳng giới năm 2021

Ngày 29/11, tại Hà Nội,  Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (TTTTVN) đã tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác bình đẳng giới năm 2021 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 09 điểm cầu (tróng đó có 01 điểm cầu quốc tế). Tới dự và chủ trì Hội nghị có ông Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn TTTTVN; ông Renjdra, Tổng Thư ký Công đoàn mạng lưới quốc tế Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (UNI Apro).

Môi trường văn hóa số định vị giá trị Việt Nam

Trong bài phát biểu chỉ đạo Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24/11 vừa qua, Tổng Bí  thư  Nguyễn Phú Trọng đề ra sáu nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong thời gian tới, trong đó nội dung “xây dựng môi trường văn hóa số phù hợp nền kinh tế số, xã hội số và công dân số, làm cho văn hóa thích nghi, điều tiết sự phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư” nhận được sự quan tâm rất lớn của đội ngũ những người làm công tác văn hóa.

Văn hóa chính trị - ngọn đuốc thắp sáng tương lai dân tộc

Văn hóa là những giá trị vật chất và tinh thần do loài người sáng tạo. Từ khi xã hội có giai cấp, phát sinh áp bức bóc lột thì văn hóa chính trị là công cụ đấu tranh tinh thần nhằm xóa bỏ bất công, giải phóng con người khỏi áp bức bóc lột, mang lại cuộc sống tự do, bình đẳng, bác ái, hạnh phúc. Trong tiến trình hướng tới mô hình chủ nghĩa xã hội khoa học hiện thực thì văn hóa là sự hướng đạo các giá trị phổ quát giàu tính nhân bản, theo dự báo tiên đoán chính trị được chủ nghĩa Mác - Lênin soi rọi. Và trong dòng chảy nghìn năm của văn hóa Việt Nam, văn hóa chính trị hiện đại vượt lên tiên phong, dẫn hướng cho tương lai dân tộc.