Bộ TT&TT trao quyết định về công tác cán bộ

Thứ hai, 01/07/2024 13:18

Sáng ngày 01/7/2024, tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ của Bộ. Cùng dự buổi lễ có các Thứ trưởng: Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Thanh Lâm, Bùi Hoàng Phương và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

Bộ TT&TT trao quyết định về công tác cán bộ- Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và các Thứ trưởng chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ được bổ nhiệm

Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ đã công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ tại Cục An toàn thông tin, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học Công nghệ và Văn phòng Bộ. Cụ thể:

Quyết định số 1025/QĐ-BTTTT ngày 24/6/2024 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện giữ chức Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT.

Bộ TT&TT trao quyết định về công tác cán bộ- Ảnh 2.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Văn Tuấn

Quyết định số 1026/QĐ-BTTTT ngày 24/6/2024 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Thái Hòa, Thư ký Bộ trưởng Bộ TT&TT giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ TT&TT. Đối với Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ trưởng cũng ban hành Quyết định số 1028/QĐ-BTTTT ngày 24/6/2024 về việc giao nhiệm vụ cho ông Lê Thái Hòa, Phó Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện phụ trách điều hành Cục Tần số vô tuyến điện cho đến khi có quyết định khác.

Bộ TT&TT trao quyết định về công tác cán bộ- Ảnh 3.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Thái Hòa

Quyết định số 1029/QĐ-BTTTT ngày 24/6/2024 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc giao bà Hoàng Thị Phương Lựu, Chánh Văn phòng Bộ TT&TT kiêm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Thư ký Bộ trưởng Bộ TT&TT cho đến khi có quyết định khác.

Bộ TT&TT trao quyết định về công tác cán bộ- Ảnh 4.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định bổ nhiệm cho bà Hoàng Thị Phương Lựu

Quyết định số 1076/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2024 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Khắc Lịch, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ giữ chức Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Bộ TT&TT.

Bộ TT&TT trao quyết định về công tác cán bộ- Ảnh 5.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Khắc Lịch

Quyết định số 1077/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2024 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc giao nhiệm vụ cho ông Đinh Quang Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ phụ trách điều hành Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ TT&TT cho đến khi có quyết định khác.

Bộ TT&TT trao quyết định về công tác cán bộ- Ảnh 6.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định giao nhiệm vụ cho ông Đinh Quang Trung

Quyết định số 1078/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2024 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ TT&TT.

Bộ TT&TT trao quyết định về công tác cán bộ- Ảnh 7.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hữu Hạnh

Quyết định số 1068/QĐ-BTTTT ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Nguyên giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ TT&TT.

Bộ TT&TT trao quyết định về công tác cán bộ- Ảnh 8.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định cho ông Nguyễn Nguyên

Các Quyết định nêu trên có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Tại buổi lễ, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ cảm ơn Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TT&TT đã tin tưởng, giao trọng trách, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần sáng tạo, cách làm mới để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Luân chuyển là cơ hội quý để làm mới mình

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đã chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao năng lực các cán bộ vừa được bổ nhiệm tại các đơn vị.

Bộ TT&TT trao quyết định về công tác cán bộ- Ảnh 9.

Toàn cảnh buổi lễ

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm, được luân chuyển là cơ hội quý để làm mới mình. Trong bối cảnh thế giới, đất nước đang thay đổi rất nhanh, cơ hội được thay đổi vị trí làm việc chính là được mở rộng bối cảnh, mở rộng góc nhìn, giúp cho mình sẽ làm tốt công việc hơn nữa ở những vị trí công tác sau này. Thứ trưởng đánh giá cao ông Lê Văn Tuấn trong 22 tháng ở vị trí Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện đã làm được nhiều việc lớn, như đấu giá thành công tần số, quy hoạch tần số… góp phần nâng cao vị thế của ngành, của đất nước. Ở vị trí mới, lĩnh vực mới, đang là lĩnh vực trung tâm của thế giới sẽ là một trải nghiệm quý đối với ông Lê Văn Tuấn.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm cũng bày tỏ sự ấn tượng với Chương trình hành động của ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành. Đối với ông Lê Thái Hoà, tân Phó Cục trưởng phụ trách Cục Tần số vô tuyến điện, Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng với những trải nghiệm, kỹ năng có được trong quá trình làm Thư ký cho Bộ trưởng, sẽ được ông Lê Thái Hoà áp dụng hiệu quả ở vị trí mới.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đã bày tỏ tin tưởng các cán bộ được bổ nhiệm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới, góp phần đưa ngành và lĩnh vực phát triển.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đánh giá cao kinh nghiệm và tinh thần làm việc của ông Nguyễn Khắc Lịch, một trong số ít cán bộ lãnh đạo đã trải qua nhiều vị trí công tác. Thứ trưởng chỉ đạo từ nay đến cuối năm, Cục Công nghiệp ICT phải hoàn thiện Chiến lược Công nghiệp Bán dẫn (đã trình Chính phủ) và Luật Công nghiệp Công nghệ số. Đây là hai nhiệm vụ nền tảng, quan trọng của Cục. Do đó, cần nhanh chóng rà soát, hoàn thiện các nội dung này, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Đối với Vụ Kế hoạch - Tài chính, việc bổ sung ông Nguyễn Hữu Hạnh là rất cấp thiết nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho Vụ do khối lượng công việc lớn và liên quan đến nhiều đơn vị của Bộ cũng như của ngành, đồng thời ông Hạnh sẽ thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số cho hoạt động kế hoạch tài chính.

Xây dựng hệ thống là cần thiết để giảm rủi ro khi thay đổi lãnh đạo

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trong số 7 cán bộ dược điều động, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ hôm nay thì có 5 cán bộ ở độ tuổi đầu 7x và đều là những cán bộ gắn bó lâu năm với ngành trên 20 năm, thậm chí có người đã cống hiến hơn 30 năm.

Trong bối cảnh chung của toàn cầu và đất nước, ngành CNTT-TT đang thay đổi rất nhanh, do đó làm lãnh đạo ở một vị trí trong 5-10 năm là điều rất ít khi xảy ra. Cán bộ trong ngành TT&TT còn thiếu trên diện rộng, do đó cán bộ cần phải gánh vác nhiệm vụ chung với đất nước, khi được điều động, thì sẵn sàng di chuyển.

Từ đó đặt ra câu hỏi, làm thế nào khi người lãnh đạo di chuyển nhanh mà tổ chức vẫn ổn? Theo Bộ trưởng, lời giải cho câu hỏi này là phải xây dựng hệ thống. Xây dựng hệ thống là cần thiết để giảm rủi ro khi thay đổi lãnh đạo.

Bộ TT&TT nhận nhiệm vụ đào tạo cán bộ ngành, từ đó di chuyển sang các ngành khác, do đó bắt buộc phải xây dựng hệ thống. Các cán bộ được điều động công tác phải xây dựng hệ thống để khi người khác lên thay mình, tổ chức cơ bản vẫn ổn định.

Việc xây dựng hệ thống bao gồm đưa tất cả hoạt động của cán bộ, công chức lên môi trường số, xây dựng công cụ số để giảm bớt công việc cho anh em, và xây dựng hệ tri thức số của lĩnh vực và đơn vị để trợ giúp cán bộ.

Muốn có nhiều cán bộ giỏi, lãnh đạo phải tạo ra nhiều thách thức lớn, nhiều công việc lớn

Về các cán bộ nhận nhiệm vụ mới hôm nay, Bộ trưởng cho rằng tất cả các cán bộ đều phải đối mặt với thách thức mới.

Cũng theo Bộ trưởng, đây là đợt giao nhiệm vụ khá đặc biệt. 5 cán bộ này đều được Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ nhận thấy có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, nếu hỏi có chắc chắn 100% không thì không. Các cán bộ có tự tin ở vị trí mới không thì cũng là không.

Bổ nhiệm cán bộ dựa trên tiềm năng là chấp nhận rủi ro, nhưng phải như thế mới có nhiều cán bộ, đặc biệt đối với ngành ta là ngành cung cấp nhân lực cho toàn quốc trong lĩnh vực TT&TT.

Tuy nhiên, điều kiện của cách làm này là có lên có xuống và cán bộ của Bộ khi được bổ nhiệm đều có cam kết bằng văn bản sau 1 năm nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì nhường cho người khác làm. Với văn hóa này, Bộ có thể bổ nhiệm và giao nhiệm vụ theo tiềm năng để đào tạo được nhiều cán bộ hơn.

Bộ trưởng cho biết, các cán bộ bổ nhiệm hôm nay cơ bản đều dựa trên tiềm năng và Ban cán sự Đảng giao thử thách cho họ. Tuy nhiên, không có gì chắc chắn 100% và các cán bộ được giao nhiệm vụ cũng không tự tin 100%. Do đó, các cán bộ nhận nhiệm vụ mới phải vận dụng hết tiềm năng để làm việc. Chỉ khi làm việc, họ mới biết mình là ai và có thể gánh vác được nhiệm vụ mới hay không. Lãnh đạo Bộ phải theo dõi và giám sát thường xuyên các cán bộ được bổ nhiệm để còn thay thế cán bộ khi cần thiết. Đây là thách thức cho cả người nhận nhiệm vụ và Ban cán sự Đảng.

Bộ trưởng cũng lưu ý bổ nhiệm cán bộ dựa trên tiềm năng, ở đây là nói đến cái tài tiềm năng, không phải đức tiềm năng. Đức là điều kiện cần và phải được xác định ngay từ đầu. Không có đức thì không bổ nhiệm.

Muốn có nhiều cán bộ, lãnh đạo phải tạo ra nhiều thử thách mới, tạo ra nhiều công việc mới. Muốn có nhiều cán bộ giỏi, lãnh đạo phải tạo ra nhiều thách thức lớn, nhiều công việc lớn.

Con người trưởng thành qua việc, việc thử người giống như lửa thử vàng. Việc không chỉ là thử mà còn là tôi luyện. Luyện có thành thép hay không thì không biết trước được. Nhưng một khi thách thức đủ lớn, người lộ ra nhanh hơn, chính xác hơn.

Bộ trưởng nhấn mạnh, bổ nhiệm cán bộ dựa trên tiềm năng thì phải dựa trên hai điều kiện: Có lên, có xuống; Thách thức lớn để con người lộ ra nhanh. Làm theo cách mới, cách tiếp cận mới mà không có điều kiện thì sẽ nguy hiểm.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo Vụ Tổ chức Cán bộ sớm kiện toàn cho Cục An toàn thông tin, Cục Công nghiệp ICT, Cục Tần số vô tuyến điện, Vụ Kế hoạch - Tài chính đủ số lượng lãnh đạo cấp phó, muộn nhất là đến hết tháng 7/2024.

Cuối cùng, thay mặt lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng chúc các cán bộ nhận nhiệm vụ mới nhiều sức khỏe, niềm tin, tiếp tục nỗ lực hơn nữa, hãy coi đây là cơ hội để thử thách chính bản thân mình. Bộ trưởng tin tưởng rằng tất cả các cán bộ được bổ nhiệm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ở vị trí, vai trò mới./.

Giang Phạm, Ảnh: Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top