Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 05/10/2023

TIN TỨC

NỘI DUNG HỘI THẢO HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CHUẨN CMMI VÀ ISO 27001

06/11/2012 00:00 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Ngày 28/8/2012 tại TP. Hồ Chí Minh và ngày 30/8/2012 tại Hà Nội, Ban quản lý các dự án công nghiệp công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo Hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức triển khai chuẩn CMMI (1) và ISO 27001 (2) trong khuôn khổ Dự án: “Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn CMMI” - đã được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt và giao Bộ Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư.

Dự án được triển khai trong vòng 5 năm (từ 2010 đến 2014), với tổng mức đầu tư khoảng 60 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức xây dựng, áp dụng quy trình và đánh giá đạt lấy chứng chỉ quy trình sản xuất theo chuẩn quốc tế. Dự án tập trung vào một số nội dung chính như: Tổ chức đào tạo tập trung cho các cán bộ của các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin về quy trình sản xuất phần mềm theo chuẩn quốc tế; Tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức xây dựng, áp dụng và đánh giá đạt chứng chỉ.

Trong giai đoạn năm 2010 – 2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 12 khóa đào tạo cho hơn 100 doanh nghiệp, tổ chức liên quan đến công nghệ thông tin, đồng thời trực tiếp hỗ trợ cho 22 doanh nghiệp, tổ chức phần mềm và nội dung số xây dựng và áp dụng quy trình sản xuất theo chuẩn CMMI. Đến nay đã có 12 doanh nghiệp, tổ chức đã thực hiện đánh giá chứng chỉ CMMI từ mức 3 trở lên thành công, trong đó có 01 doanh nghiệp đạt chứng chỉ CMMI mức 5 (mức cao nhất).
 
Giai đoạn từ nay đến 2014, ngoài việc tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức xây dựng, áp dụng và đánh giá lấy chứng chỉ CMMI, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ mở rộng Dự án, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức xây dựng, áp dụng và đánh giá lấy chứng chỉ ISO 27001, đồng thời tăng cường các hoạt động hỗ trợ đào tạo tập trung cho các doanh nghiệp, tổ chức về CMMI, ISO 27001 và các kỹ năng kiến thức về sản xuất phần mềm, an toàn thông tin phục vụ cho việc triển khai CMMI, ISO 27001.
 
Mỗi doanh nghiệp, tổ chức khi tham gia Dự án được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí  thông qua công tác hỗ trợ tư vấn xây dựng, áp dụng quy trình và đánh giá đạt chứng chỉ theo các chuẩn CMMI và ISO 27001. Cụ thể, đối với chuẩn CMMI, kinh phí hỗ trợ tối đa là 15.000 USD cho phần xây dựng, áp dụng và 10.000 USD cho phần đánh giá đạt chứng chỉ CMMI; Đối với chuẩn ISO 27001, kinh phí hỗ trợ tối đa là 12.000 USD cho phần xây dựng, áp dụng và 8.000 USD cho phần đánh giá đạt chứng chỉ ISO 27001. Doanh nghiệp, tổ chức tham gia Dự án chỉ nhận được khoản hỗ trợ này khi đạt được chứng chỉ CMMI hoặc ISO 27001 tương ứng. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức được thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo khối lượng tư vấn thực tế, nhưng không vượt quá mức hỗ trợ nói trên. Khi tham gia Dự án, các doanh nghiệp, tổ chức cần cung cấp đủ các nguồn lực cần thiết, bố trí nhân lực phù hợp để xây dựng, áp dụng và đánh giá thành công chứng chỉ CMMI hoặc ISO 27001.
 
Tại các hội thảo này, bên cạnh việc sơ kết tình hình triển khai Dự án trong thời gian vừa qua, hội thảo cũng giới thiệu thêm kinh nghiệm triển khai CMMI tại một số doanh nghiệp, tổ chức và  giới thiệu về hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO 27001 cũng như phương thức hỗ trợ của Nhà nước đối với việc triển khai các chuẩn này. Hội thảo sẽ cung cấp cho lãnh đạo, cán bộ chuyên trách quản lý chất lượng của doanh nghiệp, tổ chức có những thông tin về nội dung đầu tư và quy trình triển khai Dự án, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn triển khai các hệ thống quản lý chất lượng và quy trình sản xuất trong nước và quốc tế, cùng tìm hiểu cách thức, phương pháp, các yêu cầu cần thiết về nhân lực, kinh phí, những thuận lợi và khó khăn đặc trưng khi triển khai những hệ thống đó tại Việt Nam.
 
(1) CMMI: Capability Muturity Intergration Model (Mô hình trưởng thành năng lực tích hợp): là chuẩn đánh giá về mức độ thuần thục trong quy trình sản xuất phần mềm của Mỹ do Viện Công nghiệp phần mềm (Software Engnering Institute - SEI) phát triển và hiện được áp dụng rất rộng rãi trên thế giới.
(1) ISO 27001: là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thông tin (Information Security Management System - ISMS) được dựa trên tiêu chuẩn BS7799 trước đây được sử dụng chung kể từ năm 1995 cho việc quản lý bảo mật thông tin.

Theo www.hca.org.vn

Lượt truy cập: 1918

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)