Chi tiết Hỏi đáp thuộc lĩnh vực

Báo chí, Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

Vị trí việc làm của biên tập viên, phát thanh viên

Trần Đình Tuấn - 03:49 29/03/2024

Xin cho hỏi, Thông tư 08/2023/TT-BTTTT, tại phụ lục III trang 14 về vị trí việc làm của biên tập viên, phát thanh viên không quy định cụ thể hạng nào I, II, III, IV là ở cấp nào, vậy Trung tâm VH-TT và TT-TH cấp huyện có được lập đề án và xếp vị trí việc làm cho biên tập viên, phát thanh viên...không. Tại Công văn 354 ngày 11/3/2024, Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên có ý kiến là Thông tư 08 không có vị trí biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên, âm thanh viên... là phù hợp hay không.

Trả lời

Trung tâm VH-TT và TT-TH cấp huyện thuộc lĩnh vực thông tin cơ sở. 

Tại Mục II, phụ lục III Thông tư số 08 Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành; cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông và tại khoản 1, Điều 1 Thông tư số 01/2024/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông và Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, quy định: Lĩnh vực Thông tin cơ sở: áp dụng chung vị trí việc làm viên chức chuyên ngành báo chí.

Vậy Trung tâm VH-TT và TT-TH cấp huyện được xây dựng VTVL biên tập viên, phát thanh viên và các vị trí việc làm thuộc chuyên ngành báo chí.

Gửi câu hỏi
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top