Chi tiết Hỏi đáp thuộc lĩnh vực

Báo chí, Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

Về việc chuyển ngạch viên chức

nguyễn nam thành - 07:37 29/01/2024

Cho tôi hỏi. tôi đang hưởng ngạch V.05.02.07 (kỹ sư 10 năm rồi). Tôi học đại học chuyên ngành công nghệ thông tin và có bằng trung cấp phát thanh - truyền hình chuyên ngành điện tử - truyền thông. Tôi đã học chuẩn chức danh nghề nghiệp Âm thanh viên hạng 3. Nay theo quy đinh trả lương theo vị trí việc làm. Vậy tôi có xin chuyển qua ngạch âm thanh viên được không (V11.09.25).

Trả lời

Liên quan đến câu hỏi của độc giả, Bộ TT&TT trả lời như sau:

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ và thông tin độc giả cung cấp hiện độc giả đang giữ chức danh nghề nghiệp kỹ sư (hạng III) (mã số V.05.02.07). Việc độc giả muốn chuyển chức danh nghề nghiệp từ kỹ sư (hạng III) (mã số V.05.02.07) sang chức danh nghề nghiệp âm thanh viên hạng III (mã số V11.09.25) áp dụng hình thức xét chuyển chức danh nghề nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và sẽ thực hiện được khi độc giả đáp ứng các quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 30 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP nói trên, cụ thể như sau:

1. Việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp được thực hiện khi viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới.

2. Viên chức được xét chuyển chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được chuyển theo quy định của pháp luật và của Bộ TTTT (Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông; Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông).

Gửi câu hỏi
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top