Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 04/10/2023

Trung tâm Internet Viet Nam (VNNIC)

Xem cỡ chữ

Trung tâm Intenet Việt Nam là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng quản lý (bao gồm: đăng ký, cấp, phân bổ, thu hồi, ngừng, tạm ngừng) và thúc đẩy việc sử dụng nguồn tài nguyên Internet ở Việt Nam; thiết lập, quản lý và khai thác Hệ thống DNS quốc gia, Trạm trung chuyển Internet quốc gia.

Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Internet Network Information Center (viết tắt là: VNNIC).

Trung tâm Internet Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ công văn: 18 Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trụ sở liên hệ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại:  024.35564944 ;  Fax: 024. 37821462

Website: http://www.vnnic.vn

Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh: Lô U15B-17A, đường số 20, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7

Chi nhánh tại TP Đà Nẵng: Lô 21, Đường số 7, Khu công nghiệp An Đồn

Chủ tịch Hội đồng quản lý:

Ông Lê Ngọc Đức

ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 513)

vnic01.png

Giám đốc:

Ông Nguyễn Hồng Thắng

ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 301)

CVT02.png;

nhthang@vnnic.vn

Phó Giám đốc:

Bà Trần Thị Thu Hiền

ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 501)

vnic02.png

Ông Nguyễn Trường Giang

ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 602)

vnic03.png

Phòng Tổ chức- Hành Chính:

- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thu Hiền

ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 502)

vnic04.png

- Phó trưởng phòng: Bà Lê Hồng Điệp

ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 504)

vnic06.png

Phòng Tài chính- Kế toán:

- Trưởng phòng: Ông Phạm Việt Linh

ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 206)

vnic07.png

- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Vi Linh

ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 203)

vnic08.png

Phòng Phát triển tên miền:

- Trưởng phòng: Ông Thái Hữu Lý

ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 701)

vnic09.png

- Phó trưởng phòng:Ông Mai Thành Trung

ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 702)

vnic10.png

Phòng Kế hoạch đầu tư:

Email: khdt@vnnic.vn

Phòng Hợp tác - Quản lý tài nguyên:

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 105)

vnic12.png

- Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Oanh

ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 102)

Email: ntoanh@vnnic.vn

Phòng Kỹ thuật:

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Trường Thành

ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 302)

vnic13.png

- Phó Trưởng phòng: Ông Trần Cảnh Toàn

ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 307)

vnic14.png

Đài DNS &VNIX:

- Phó Trưởng đài: Ông Bùi Quang Chiến

ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 606)

vnic15.png

 - Trực ca Đài DNS:

ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 600-601)

Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh:

- Trưởng Chi nhánh: Ông Đỗ Quang Trung

ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 801)

vnic16.png

- Trưởng phòng Tổng hợp và Dịch vụ: Bà Nguyễn Đỗ Hải Vân

ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 804)

vnic18.png

- Trưởng phòng Khai thác mạng: Ông Nguyễn Minh Hải

ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 808)

vnic20.png

- Phó trưởng phòng Khai thác mạng: Ông Phạm Trung Dũng

ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 805)

vnic19.png

- Phòng Khai thác mạng:

ĐT: 024 35564944 (máy lẻ 800-801)

Chi nhánh tại TP Đà Nẵng:

- Trưởng chi nhánh: Ông Hoàng Xuân Hiếu

ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 909)

vnic21.png

- Phó trưởng chi nhánh, kiêm Trưởng phòng Khai thác mạng: Ông Nguyễn Ngọc Minh

ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 902)

vnic22.png

- Trưởng phòng Tổng hợp và Dịch vụ: Bà Phan Nguyên Ngọc Anh

ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 921)

vnic23.png

- Phòng Khai thác mạng:

ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 900-910)

Trung tâm Internet Việt Nam có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1756/QĐ-BTTTT ngày 13/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam.

Lượt truy cập: 33954

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 4)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả