Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 25/09/2020

DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

Dự án phát triển Internet cho cộng đồng nông thôn IFC

29/07/2009 13:50 CH Xem cỡ chữ

1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: VTC

3. Lĩnh vực chuyên môn: Viễn thông - Internet

4. Thời gian thực hiện: 2008-2013

5. Kinh phí dự án: 296.685 triệu đồng

6. Tình trạng dự án: Đang thực hiện

Lượt truy cập: 414

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)