Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29/03/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Lên sàn TMĐT Postmart.vn mua cam Vũ Quang (Hà Tĩnh)

24/11/2021 14:01 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Năm nay, huyện Vũ Quang - vựa cam lớn nhất của Hà Tĩnh - dự kiến thu hoạch khoảng 30.000 tấn quả. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, đồng hành cùng chính quyền và người dân địa phương đảm bảo đầu ra cho trái cam, Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động kết nối thị trường trong và ngoài tỉnh đồng thời xúc tiến đưa sản phẩm lên sàn TMĐT Postmart.vn.


Lượt truy cập: 701

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)