Skip Ribbon Commands
Skip to main content

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Chương trình Hội nghị triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều tra thống kê (5/5/2010)

17/05/2010 09:31 SA Xem cỡ chữ

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH CỦA
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐIỀU TRA THỐNG KÊ  
(Ngày 5/5/2010)
        (Thông qua Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của Viettel)

STT
Thời gian
Nội dung
Thực hiện ở đầu cầu truyền hình Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)
Thực hiện ở đầu cầu truyền hình Chi nhánh Viettel tỉnh, thành phố
    BUỔI SÁNG
1
8 h00
Đón đại biểu, phát tài liệu.
Tổ giúp việc Ban chỉ đạo điều tra thống kê của Bộ.
Các Sở TTTT đón đại biểu, phát tài liệu.
2
8 h30
Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Bộ
Ban chỉ đạo điều tra thống kê tỉnh duy trì Hội nghị tại đầu cầu TH
3
8h40
Điều hành Hội nghị: Thứ trưởng Trần Đức Lai - Trưởng Ban chỉ đạo
Công bố các Quyết định
- Quyết định số 420/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 470/QĐ -BTTTT của Bộ trưởng Bộ TTTT.
Lãnh đạo Vụ Kế hoạch- Tài chính
4
8 h50
 
Phát biểu Khai mạc và chỉ đạo Hội nghị.
Bộ trưởng Lê Doãn Hợp
5
9 h10
-Hướng dẫn thực hiện Phương án điều tra thống kê và các phiếu 01, 02, 03, 04.
- Hướng dẫn công tác triển khai thực hiện Phương án điều tra thống kê tại địa phương.
Lãnh đạo Vụ Kế hoạch- Tài chính
6
10h10
Giải lao
 
7
10h20
Hỏi, đáp.
Chủ trì:
Thứ trưởng Trần Đức Lai
8
11h30
Nghỉ buổi sáng
 
 
 BUỔI CHIỀU
9
01h30
Một số vấn đề về công tác quản lý tài chính của cuộc điều tra.
Lãnh đạo Vụ Kế hoạch- Tài chính
Ban chỉ đạo điều tra thống kê tỉnh, thành phố duy trì Hội nghị tại đầu cầu truyền hình.
10
2h00
Công tác phối hợp chỉ đạo điều tra thống kê giữa Bộ TTTT và các địa phương.
Lãnh đạo Vụ Kế hoạch- Tài chính
11
02h15
Thảo luận
Chủ trì:
Thứ trưởng Trần Đức Lai
12
15h 30
Giải đáp
Các thành viên Ban chỉ đạo điều tra TK của Bộ
13
16h30
Bế mạc Hội nghị.
Thứ trưởng Trần Đức Lai

    Ghi chú: Đại biểu dự hội nghị tại đầu cầu truyền hình Chi nhánh Viettel các tỉnh, thành phố đăng ký phát biểu qua số điện thoại của Ban tổ chức Hôi nghị (Ban Tổ chức sẽ thông báo số điện thoại tại Hội nghị).
Vụ KHTC

Lượt truy cập: 3057

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)