Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26/10/2020

Thanh tra - Kiểm tra

Phạt Báo Thể thao Việt Nam không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích

(07/01/2010)
Ngày 26/11/2009, Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 849/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính Báo Thể thao Việt Nam với mức phạt 5.000.000 đồng do không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích được quy định trong giấy phép.

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông hợp tác quốc tế với Lào

(28/12/2009)
Sáng nay, ngày 28/12/2009, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam bắt đầu chương trình làm việc mang tính chất hợp tác quốc tế với Đoàn Cục Thanh tra - Bộ Thông tin và Văn hóa Lào. Đây là lần đầu tiên giữa Lào và Việt Nam có chương trình hợp tác quốc tế học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về hoạt động thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông.