Thái Nguyên phấn đấu có thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023

Thứ sáu, 13/10/2023 17:25

Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên có hai huyện đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới là huyện Định Hoá và Đại Từ. Để đạt mục tiêu, hai địa phương này đang nỗ lực cải thiện và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

a71.jpg

Mục tiêu của tỉnh Thái Nguyên trong năm 2023 phấn đấu có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có từ 20 xóm trở lên đạt xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, có 2 huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới là huyện Định Hóa và huyện Đại Từ. 

Đối với các đơn vị đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, Thái Nguyên đã có kế hoạch tăng cường công tác chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các xã xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí, đăng ký xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

Đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình "hộ gia đình nông thôn mới", "xóm nông thôn mới kiểu mẫu", "vườn mẫu". Lấy mô hình xây dựng "xóm nông thôn mới kiểu mẫu" làm hạt nhân để chỉ đạo và nhân rộng. 

Để thực hiện mục tiêu, ngay từ đầu năm huyện Định Hóa đã tiến hành rà soát các nội dung cần hoàn thành để đạt 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, trong đó xây dựng cụ thể thời gian, lộ trình để hoàn thành từng tiêu chí.

Theo đó, huyện đã đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thiết yếu như: giao thông, thủy lợi, điện, trường học, y tế, văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại, công trình cung cấp nước sinh hoạt tập trung… gắn với phát triển đô thị, tạo kết nối đồng bộ, nhất là kết nối liên xã, liên huyện.

Đồng thời, địa phương này cũng huy động và sử dụng hiệu quả nguồn xã hội hóa từ các Tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân... hỗ trợ xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với huyện Đại Từ, đến nay các xã trên địa bàn đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí, trong đó có 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 6/9 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Quy hoạch, giao thông, y tế - văn hóa - giáo dục. 

Để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2023, UBND huyện Đại Từ đã ban hành kế hoạch phát động thi đua với chủ đề: "Đại Từ quyết tâm, chung sức xây dựng huyện nông thôn mới". Trong đó tập trung vào những kế hoạch thi đua chủ yếu như: Phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu yêu cầu theo quy định với huyện nông thôn mới, bao gồm 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 100% số thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Đối với các xã chưa đạt, huyện sẽ tổ chức rà soát, đánh giá mức độ đạt theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng kế hoạch, cân đối nguồn lực để thực hiện, ưu tiên thực hiện các tiêu chí cần ít nguồn lực, tiêu chí thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh... 

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn các chỉ tiêu, tiêu chí; UBND các huyện, thành phố xây dựng lộ trình thực hiện và có giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, gồm: Xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu và huyện đạt chuẩn nông thôn

Ông Trần Nho Hưởng – Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên cho biết: Trong những năm đầu triển khai, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả khá cao. 

Để có được kết quả đó, việc đầu tiên là phải triển khai một cách kịp thời, bài bản và hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh đến với các cấp chính quyền và người dân để họ hiểu rõ được bản chất của vấn đề.

Trong quá trình triển khai, căn cứ vào điều kiện thực tế của tỉnh và từng địa phương nhằm lựa chọn những nội dung mang tính đột phá để triển khai thực hiện. Ví dụ như vấn đề phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó tập trung vào vấn đề giao thông nông thôn, nhà văn hoá xã, xóm, trường học... Song song với đó là vấn đề bảo vệ môi trường vì đây là vấn đề nổi cộm ở vùng nông thôn luôn được quan tâm. Nếu thực hiện tốt vấn đề này sẽ làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

"Trong giai đoạn 1, tỉnh Thái Nguyên tập trung thực hiện vấn đề quy hoạch. Khi đã triển khai tốt, địa phương sẽ lựa chọn những chỉ tiêu, tiêu chí dễ để làm trước, làm đến đâu hiệu quả đến đấy". Ông Hưởng chia sẻ. 

Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã lựa chọn vấn đề liên kết theo mô hình kinh tế tập thể, các tổ hợp tác, HTX để dần mở rộng quy mô sản xuất. Có như vậy mới có thể tiến hành ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất được tốt hơn.

"Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục với một quyết tâm cao để hoàn thành mục tiêu có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó xác định huyện Định Hoá đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay, đồng thời đề ra mục tiêu phấn đấu huyện Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới trước một năm so với kế hoạch", ông Hưởng cho biết thêm.

Theo danviet.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top