Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 02/04/2023

Kết luận thanh tra

Kết luận kiểm tra Công ty Cổ phần Suppership Viêt Nam

(23/12/2022)

 Kết luận kiểm tra số 1777/KL-TTra Công ty Cổ phần Suppership Viêt Nam 23/12/2022 của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kết luận kiểm tra Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam

(16/12/2022)

 Kết luận kiểm tra số 1719/KL-TTra ngày 15/12/2022 Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam của Thanh tra Bộ.

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH công nghệ mã vạch Kỷ Nguyên

(05/12/2022)

Kết luận kiểm tra số 1039/KLKT-CXBIPH ngày 11/10/2022 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH công nghệ mã vạch Kỷ Nguyên của Cục Xuất bản, In và Phát hành.