Kết luận kiểm tra về việc chấp hành quy định pháp luật về xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Xây dựng

Thứ tư, 27/09/2023 13:14

Kết luận thanh tra số 1091/KLKT-CXBIPH ngày 15/9/2023 của Cục Xuất bản, In và phát hành.

Thực hiện Quyết định số 962/QĐ-CXBIPH ngày 11/8/2023 của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành về việc kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đối với Nhà xuất bản Xây dựng, từ ngày 21/8/2023 đến ngày 25/8/2023, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Nhà xuất bản Xây dựng.

Xét báo cáo kết quả kiểm tra ngày 07/9/2023 của Trưởng Đoàn kiểm tra, ý kiến giải trình của Nhà xuất bản Xây dựng, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Nhà xuất bản Xây dựng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng, có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội, với chức năng, nhiệm vụ tổ chức xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của ngành Xây dựng phục vụ bạn đọc trong và ngoài nước.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ kiểm tra từ 01/07/2022 đến 30/6/2023, Nhà xuất bản Xây dựng có doanh thu 11,7 tỷ đồng, đạt lợi nhuận trước thuế 198 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước 207 triệu đồng, thu nhập bình quân của người lao động 08 triệu đồng/người/tháng. Cùng với đó, Nhà xuất bản Xây dựng có nhiều nỗ lực trong việc phát triển phương thức xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản của nhà xuất bản.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

Kết quả kiểm tra trong thời kỳ kiểm tra từ 01/07/2022 đến 30/6/2023 đối với Nhà xuất bản Xây dựng như sau:

1. Về điều kiện hoạt động xuất bản, in xuất bản phẩm và xuất bản/phát hành xuất bản phẩm điện tử

1.1. Về điều kiện hoạt động xuất bản

Nhà xuất bản Xây dựng được tổ chức và hoạt động xuất bản theo các điều kiện:

- Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng;

- Có trụ sở chính tại số 37 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (trong khu vực trụ sở của Bộ Xây dựng);

- Có Giấy phép thành lập Nhà xuất bản số 318/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/7/2017;

- Giám đốc kiêm Tổng biên tập là ông Ngô Đức Vinh, được Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm tại Quyết định số 1519/QĐ-BXD ngày 22/11/2018 và Quyết định số 779/QĐ-BXD ngày 10/6/2020;

- 09 biên tập viên có chứng chỉ hành nghề biên tập do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp.

1.2. Về điều kiện hoạt động in xuất bản phẩm

Nhà xuất bản Xây dựng có Xưởng in để hoạt động in xuất bản phẩm theo các điều kiện:

- Có Giấy phép hoạt động in số 01/2021/GP-IN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 15/01/2021;

- Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự số 21-2021/GCN-PC06 do Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 21/01/2021;

- Người đứng đầu Xưởng in Nhà xuất bản Xây dựng là ông Nguyễn Hữu Thực có Giấy chứng nhận hoàn thành khóa “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in” số 27-2441/QĐ-CXBIPH ngày 27/4/2015 do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp;

- 08 thiết bị ngành in để thực hiện hoạt động in xuất bản phẩm;

- Mặt bằng sản xuất tại địa chỉ: Ngõ 10 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, được UBND thành phố Hà Nội cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 3530/QĐ-UBND ngày 09/8/2006.

1.3. Về điều kiện hoạt động xuất bản/phát hành xuất bản phẩm điện tử

Nhà xuất bản Xây dựng có thực hiện hoạt động xuất bản/phát hành xuất bản phẩm điện tử theo các điều kiện:

a) Về điều kiện pháp lý: Có Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản/phát hành xuất bản phẩm số 3660/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/7/2020.

b)Về thiết bị, công nghệ và nhân lực kỹ thuật để điều hành, quản lý quá trình xuất bản/phát hành xuất bản phẩm điện tử:

          - Về máy chủ: Nhà xuất bản thuê đặt máy chủ tại Công ty FPT, có địa chỉ tại: Ngõ Hòa Bình 4, Minh Khai, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

          - Về nhân sự, đường truyền kết nối Internet và tên miền để phát hành xuất bản phẩm điện tử: Nhà xuất bản Xây dựng có Phòng xuất bản điện tử với các nhân sự về công nghệ thông tin và hợp tác công nghệ với Công ty cổ phần công nghệ VHMT Việt Nam, địa chỉ Đường 36M, Mộ Lao, Hà Đông, thành phố Hà Nội để thực hiện xuất bản/phát hành xuất bản phẩm điện tử chủ yếu tại địa chỉ website: www.nxbxaydung.com.vn, ngoài ra còn có ứng dụng (app) “NXB Xây dựng” trên 02 nền tảng thiết bị di động Android và IOS.

          c) Về quảng cáo trên xuất bản phẩm điện tử: Nhà xuất bản Xây dựng không thực hiện quảng cáo trên xuất bản phẩm điện tử.

          d) Về thực yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Nhà xuất bản Xây dựng không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu loại bỏ hoặc dừng phát hành xuất bản phẩm điện tử.

2. Về xuất bản, in xuất bản phẩm và phát hành xuất bản phẩm

Qua kiểm tra chi tiết 20 tên xuất bản phẩm được lựa chọn xác suất, ngẫu nhiên, gồm 10 xuất bản phẩm in và 10 xuất bản phẩm điện tử (tại phụ lục kèm theo) được Nhà xuất bản Xây dựng thực hiện xuất bản, in, phát hành trong thời kỳ kiểm tra từ tháng 01/07/2022 đến 30/6/2023. Kết quả:

2.1. Về đăng ký xuất bản:Cả 20 xuất bản phẩm đều được Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận đăng ký xuất bản.

2.2. Về lưu trữ và cung cấp hồ sơ thực hiện xuất bản:Nhà xuất bản đã lưu trữ và cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan theo nội dung yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

2.3. Về liên kết trong hoạt động xuất bản:Có 08/20 xuất bản phẩm liên kết có đầy đủ hồ sơ, tài liệu, hợp đồng liên kết được ký giữa Nhà xuất bản Xây dựng với các đơn vị đối tác.

2.4. Về tự thực hiện xuất bản:Có 12/20 xuất bản phẩm được Nhà xuất bản tự thực hiện xuất bản, có hồ sơ bản thảo, đăng ký xuất bản, quyết định xuất bản, quyết định phát hành và các tờ khai nộp lưu chiểu và nộp cho Thư viện Quốc gia Việt Nam.

2.5. Về nhận in xuất bản phẩm:Trong số 10 xuất bản phẩm in được kiểm tra chi tiết có 07 xuất bản phẩm có hồ sơ giao/nhận in nội bộ giữa Nhà xuất bản Xây dựng với Xưởng in trực thuộc. Còn 02 xuất bản phẩm do không đủ điều kiện về thiết bị in, Nhà xuất bản Xây dựng đặt in tại cơ sở in khác và 01 xuất bản phẩm lịch Bloc 2023 liên kết với Công ty Cổ phần In Hà Nam để in, phát hành nên không có hồ sơ nhận in.

2.6. Về phát hành xuất bản phẩm in:Trong số 10 xuất bản phẩm in được kiểm tra chi tiết, có 09 xuất bản phẩm in được Nhà xuất bản Xây dựng thực hiện phát hành (có hóa đơn giá trị gia tăng bán xuất bản phẩm) và 01 xuất bản phẩm lịch Bloc 2023 thuộc trường hợp liên kết với Công ty Cổ phần In Hà Nam nên Nhà xuất bản Xây dựng không thực hiện phát hành.

2.7. Về xuất bản/phát hành xuất bản phẩm điện tử:Trong số 10 xuất bản phẩm in được kiểm tra chi tiết, có 06 xuất bản phẩm điện tử có liên quan về y học, thế giới động vật, lịch sử ngân hàng.

2.8. Về nộp xuất bản phẩm lưu chiểu, nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam:Trong số 20 xuất bản phẩm thực hiện xuất bản trong kỳ kiểm tra, có 09 xuất bản phẩm in có ngày nộp lưu chiểu cho Cục Xuất bản, In và Phát hành cùng với ngày nộp cho Thư viện Quốc gia Việt Nam; có 01 xuất bản phẩm lịch Bloc 2023 được nộp lưu chiểu cho Cục Xuất bản, In và Phát hành vào ngày 22/8/2023 (ngoài thời kỳ kiểm tra).

3. Về thực hiện chế độ thông tin báo cáo

Công ty đã thực hiện việc báo cáo theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra tại Đề cương kiểm tra và báo cáo định kỳ về hoạt động xuất bản, in, hoàn trả mã số ISBN theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT (được thay thế bằng Thông tư số 02/2023/TT-BTTTT) và Thông tư số 05/2016/TT-BTTTT.

III. KẾT LUẬN

1. Về ưu điểm

- Nhà xuất bản Xây dựng đã cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản, liên kết xuất bản và nhận in xuất bản phẩm; hồ sơ, tài liệu xuất bản, liên kết xuất bản, nhận in xuất bản phẩm đều được lưu trữ theo quy định.

- Nhà xuất bản Xây dựng đáp ứng và duy trì đủ các điều kiện hoạt động xuất bản, in xuất bản phẩm và xuất bản/phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định tại các Chương II, III, V của Luật Xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 150/2018/NĐ-CP) và Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

c) Mặc dù vừa trải qua đại dịch Covid-19 nhưng Nhà xuất bản Xây dựng đã có nhiều nỗ lực trong việc đẩy mạnh hoạt động xuất bản/phát hành xuất bản phẩm điện tử tại địa chỉ website https://nxbxaydung.com.vn. Cùng với đó, Nhà xuất bản Xây dựng còn phát triển đăng tải xuất bản phẩm điện tử tại ứng dụng (app) có tên “NXB Xây dựng” trên 02 nền tảng thiết bị di động Android và IOS.

Ngoài ra, Nhà xuất bản Xây dựng còn phối hợp, hỗ trợ (theo hình thức liên kết) một số nhà xuất bản khác chưa đủ điều kiện về thiết bị, công nghệ để xuất bản/phát hành xuất bản phẩm điện tử, góp phần đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong ngành xuất bản, đa dạng hóa hình thức của xuất bản phẩm để phục vụ bạn đọc.

d) Nhà xuất bản Xây dựng đã nghiêm túc chấp hành Quyết định kiểm tra; tích cực phối hợp với Đoàn kiểm tra, cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra.

2. Về một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót

a) Về hoạt động phát hành xuất bản phẩm in: Trong thời kỳ kiểm tra, Nhà xuất bản Xây dựng có thực hiện hoạt động phát hành (bán) xuất bản phẩm in nhưng chưa có Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo quy định tại Điều 36, Điều 37 Luật Xuất bản.

b) Về hoạt động xuất bản/phát hành xuất bản phẩm điện tử: Mặc dù Nhà xuất bản Xây dựng có nhiều nỗ lực trong việc đẩy mạnh xuất bản/phát hành xuất bản phẩm điện tử, nhưng qua kiểm tra có 06 xuất bản phẩm điện tử được Nhà xuất bản Xây dựng thực hiện có liên quan về y học, thế giới động vật, lịch sử ngân hàng chưa bám sát nội dung ghi trên Giấy phép thành lập nhà xuất bản số 318/GP-BTTTT ngày 04/7/2017.

c) Về nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam: Việc Nhà xuất bản Xây dựng nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam cùng với ngày nộp lưu chiểu cho Cục Xuất bản, In và Phát hành, như vậy là sớm hơn về thời điểm so với quy định tại Điều 28 Luật Xuất bản (Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày xuất bản phẩm được phát hành thì nhà xuất bản mới được tiến hành nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam).

IV. YÊU CẦUĐỐI VỚI NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG

1. Về đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Khẩn trương khắc phục, bổ sung hoàn thiện các điều kiện và thực hiện đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo quy định tại Điều 36, Điều 37 của Luật Xuất bản để được cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm.

2. Về thực hiện xuất bản/phát hành xuất bản phẩm điện tử

Rà soát, chấn chỉnh để bảo đảm việc xuất bản các xuất bản phẩm điện tử bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ ghi trên Giấy phép thành lập nhà xuất bản số 318/GP-BTTTT ngày 04/7/2017.

3. Về nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam

 Rút kinh nghiệm và chấn chỉnh việc nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày xuất bản phẩm được phát hành theo quy định tại Điều 28 Luật Xuất bản.

Giao Đoàn kiểm tra theo dõi, đôn đốc Nhà xuất bản Xây dựng: Thực hiện các yêu cầu nêu tại Kết luận kiểm tra này và báo cáo kết quả về Cục Xuất bản, In và Phát hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký Kết luận kiểm tra./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top