Kết luận thanh tra đối với Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ Long Sơn

Thứ tư, 04/10/2023 15:15

 Kết luận thanh tra số 654/KL-TTVII ngày 25/9/2023 đối với Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ Long Sơn của Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực VII. 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top