Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 30/05/2020

Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT

3 bệnh viện thí điểm khám chữa bệnh từ xa để phòng chống Covid-19

3 bệnh viện thí điểm khám chữa bệnh từ xa để phòng chống Covid-19

(15/04/2020)

 Việc triển khai thí điểm các mô hình khám chữa bệnh từ xa nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Khẩn trương mở rộng dịch vụ nộp phạt trực tuyến vi phạm giao thông

Khẩn trương mở rộng dịch vụ nộp phạt trực tuyến vi phạm giao thông

(15/04/2020)

 Bộ Công an vừa được đề nghị khẩn trương mở rộng việc nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại các tỉnh, thành phố trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện đã có 5 tỉnh, thành phố cung cấp dịch vụ.

Hải quan kiểm soát hạn ngạch xuất khẩu gạo bằng hệ thống điện tử tự động

Hải quan kiểm soát hạn ngạch xuất khẩu gạo bằng hệ thống điện tử tự động

(15/04/2020)

 Tổng cục Hải quan cho biết hạn ngạch xuất khẩu gạo được kiểm soát bằng hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tự động (VNACCS/VCIS), đồng thời số liệu cũng sẽ được cập nhật liên tục mỗi giờ trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

Thủ tướng yêu cầu sản xuất máy thở, ứng dụng CNTT cho đời sống và chống dịch

Thủ tướng yêu cầu sản xuất máy thở, ứng dụng CNTT cho đời sống và chống dịch

(13/04/2020)

 Thủ tướng vừa yêu cầu phải đẩy mạnh sản xuất máy thở, tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, phát triển mạnh các ứng dụng tiện ích phục vụ đời sống người dân và phòng, chống dịch Covid-19.