Bắc Ninh tích cực thực hiện tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

(Mic.gov.vn) - Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, những năm qua, các cơ quan báo chí, truyền thông tỉnh Bắc Ninh đã tích cực tuyên truyền, góp phần đưa cuộc vận động vào chiều sâu và có sức lan tỏa lớn trong xã hội.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh thường xuyên chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền hình, Đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có xuất bản bản tin tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc vận động; tăng thời lượng, diện tích, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền cho cuộc vận động; tích cực hưởng ứng cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm  báo chí ở địa phương về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Định kỳ hàng tháng, quí, trong các cuộc họp giao ban báo chí và các cuộc họp có liên quan, Sở đều có ý kiến chỉ đạo các cơ quan báo chí, tuyên truyền tăng cường công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện cuộc vận động sâu rộng tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Các cơ quan báo chí, tuyên truyền trong tỉnh đã có nhiều tin bài phản ánh về cuộc vận động, đồng thời đã có nhiều bài viết có chất lượng cao được giới thiệu trên báo chí, kịp thời tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong việc thực hiện cuộc vận động. Chỉ tính từ tháng 4/2013 đến tháng 4/2014, các cơ quan báo chí, tuyên truyền đã viết, sản xuất được trên 1500 tin, bài, ảnh, phóng sự về cuộc vận động; nội dung tuyên truyền của các tác phẩm phong phú, đa dạng, đề cập đến nhiều khía cạnh về nội dung tấm gương đạo đức của Bác. Báo Bắc Ninh đã sáng tác và quảng bá được 115  tin, bài, ảnh đề cập đến chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đã có hơn 20 lượt tác giả trong và ngoài tòa soạn tham gia cộng tác viết về chủ đề này. Đài PT-TH Bắc Ninh đã tổ chức sản xuất 24 chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 12 chuyên mục “Thi đua yêu nước”, với tổng thời lượng phát sóng 3.240 phút (bao gồm cả phát lại).

Ngoài ra, trong các bản tin thời sự, Đài PT-TH Bắc Ninh cũng dành một thời lượng lớn tuyên truyền về việc triển khai, thực hiện cuộc vận động, với khoảng 520 tin, phóng sự ngắn được phát sóng. Tạp chí Người Kinh Bắc đã đăng tải 7 tác phẩm văn học nghệ thuật và 22 tác phẩm báo chí viết về các gương điển hình tiên tiến trong cuộc vận động. Các cơ quan, đơn vị có ấn phẩm xuất bản trên địa bàn tỉnh đã tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục hưởng ứng cuộc vận động. Kết quả có hàng chục tác phẩm đăng trên các ấn phẩm, tiêu biểu như các ấn phẩm: Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hàng tháng đều có nội dung về đề tài cuộc vận động; Bản tin Tư pháp mở chuyên mục cuộc vận động, Bản tin Thanh niên mở chuyên mục “Tuổi trẻ Bắc Ninh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố đã sản xuất hơn 800 tin bài về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời, chỉ đạo Đài truyền thanh cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về cuộc vận động. Điển hình trong cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về cuộc vận động: Đài PT-TH tỉnh, Báo Bắc Ninh, Tạp chí Người Kinh Bắc, Đài phát thanh huyện Tiên Du, Gia Bình và thị xã Từ Sơn.

Thông qua công tác tuyên truyền đã tạo được chuyển biến và nhận thức rõ hơn trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của  cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong đó đã có nhiều tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao, có tác dụng tuyên truyền sâu rộng về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác đến quần chúng nhân dân.

Tuy nhiên, các cơ quan, đơn vị có ấn phẩm xuất bản còn ít các sáng tác các tác phẩm báo chí tuyên truyền về cuộc vận động. Để thực hiện tốt cuộc vận động, hàng năm trên cơ sở kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh, các cơ quan báo chí, tuyên truyền cần chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng chuyên môn, bố trí phóng viên chuyên sâu; Không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, hình thức thể hiện của các tác phẩm báo chí, thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng động viên kịp thời các tác phẩm, tác giả tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm báo chí viết về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
                                                                       
 

Hữu Thắng - Sở TT&TT Bắc Ninh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)