Sở TT&TT Quảng Ngãi làm việc với Trường Đại học Phạm Văn Đồng

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 29/5/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với Lãnh đạo trường Đại học Phạm Văn Đồng nhằm tìm hiểu về tình hình đào tạo nguồn nhân lực CNTT trong thời gian qua và trao đổi, định hướng cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực về CNTT nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.


Sáng ngày 29/5/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với Lãnh đạo trường Đại học Phạm Văn Đồng nhằm tìm hiểu về tình hình đào tạo nguồn nhân lực CNTT trong thời gian qua và trao đổi, định hướng cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực về CNTT nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Tiến sĩ Phạm Đăng Phước, Hiệu trưởng Trường đại học Phạm Văn Đồng đã trao đổi thông tin về tình hình tổ chức đào tạo ngành CNTT của trường. Xác định đây sẽ là ngành mũi nhọn của Trường nên sau khi được thành lập, Trường đã tập trung nguồn lực để thành lập khoa CNTT (số 99 đường Hùng Vương, Tp Quảng Ngãi) để tập trung đào tạo nguồn nhân lực chính quy về CNTT và mới đây nhất cũng đã hình thành Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ để đào tạo các khóa ngắn hạn và không chính quy. Năm 2008, Trường đã đào tạo 150 chỉ tiêu đại học ngành CNTT. Năm 2009 trường tiếp tục đào tạo 450 chỉ tiêu ngành CNTT gồm bậc Đại học CNTT, Cao đẳng CNTT, Cao đẳng Toán-Tin, Trung cấp chuyên nghiệp Kế toán Tin và Trung cấp nghề Tin học.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cũng giới thiệu về chức năng và hoạt động quản lý nhà nước ngành thông tin và truyền thông của Sở trong thời gian qua. Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá cao những nỗ lực của Trường, mặc dù còn khó khăn nhiều cả về nhân lực và vật lực nhưng Trường cũng đã có những đóng góp quan trọng trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về CNTT của tỉnh trong thời gian qua. Sở cũng đã trao đổi, định hướng với Trường về công tác đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng các đề án, dự án về CNTT cần bám sát và đảm bảo thực hiện theo các yêu cầu, nội dung của nhà nước và của tỉnh Quảng Ngãi như Quyết định số 05/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực CNTT Việt Nam đến năm 2020, Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến 2015 và Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến 2020. Qua buổi làm việc, Sở cũng đã đề xuất Trường là nơi tập trung nguồn nhân lực CNTT mạnh cả về chất và lượng trên địa bàn tỉnh vì vậy cần đẩy mạnh, tăng cường tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học, ứng dụng về CNTT; đội ngũ giáo viên cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng theo hướng thực tiễn đạt chứng chỉ quốc tế của các hãng như Microsoft, Cisco, Oracle,...

Hai bên cũng đã thống nhất quan điểm sẽ tăng cường sự trao đổi và hợp tác cụ thể về các chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn và phối hợp đào tạo trong lĩnh vực CNTT để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực CNTT đảm bảo xây dựng thành công nền hành chính điện tử tại tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới./.

Huy Hoàng – STTTT Quảng Ngãi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)