Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá thanh tra việc chấp hành pháp luật trong cung cấp dịch vụ tại Bưu điện huyện Triệu Sơn.

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện kế hoạch công tác thanh tra chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin năm 2007 của Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá, từ ngày 31/7 đến ngày 03/8/2007, Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá đã phối hợp với phòng Công Thương thuộc UBND huyện Triệu Sơn, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong cung cấp dịch vụ của Bưu điện huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.


Thực hiện kế hoạch công tác thanh tra chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin năm 2007 của Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá, từ ngày 31/7 đến ngày 03/8/2007, Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá đã phối hợp với phòng Công Thương thuộc UBND huyện Triệu Sơn, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong cung cấp dịch vụ của Bưu điện huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Bưu điện trung tâm của huyện, các Bưu cục, các Điểm BĐVH xã với các nội dung: Chấp hành pháp luật trong cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát; thực hiện quy định về giá cước dịch vụ; thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chất lượng; thưc hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp giữa khách hàng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ…Quá trình thanh tra tại Bưu điện huyện Triệu Sơn cho thấy: Bưu điện huyện Triệu Sơn đã cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật; đảm bảo công tác thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan và nhân dân địa phương; chấp hành việc báo cáo theo đúng quy định đối với UBND cấp huyện. Tuy nhiên, Bưu điện huyện Triệu Sơn còn một số vi phạm như: Cài đặt phần mềm tính cước chậm thời gian so với quy định; tính và thu sai cước một số dịch vụ tại các điểm phục vụ.

Đoàn thanh tra đã chấn chỉnh đối với Bưu điện huyện Triệu Sơn. Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá đã có kết luận thanh tra và yêu cầu Bưu điện tỉnh Thanh Hoá chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong phạm vi quản lý của đơn vị.

Thùy Linh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)