Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 của Đài Tiếng nói Việt Nam

Sáng ngày 21/1, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. 

Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị tổng kết ngành Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2021

Ngày 12/01, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2022. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã có bài phát biểu tại Hội nghị. Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. 

Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng về chuyển đổi số tại Hội nghị tổng kết năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 6/1/2022, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 ngành Văn hóa, thể thao, du lịch (VH-TT-DL), phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đại diện Lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương, địa phương tham dự Hội nghị. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã có bài phát biểu tại Hội nghị. Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. 

Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị Tổng kết ngành Công thương năm 2021

Chuyển đổi số là xu thế không thể không làm là nhận định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trong bài phát biểu tại Hội nghị Tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Bộ Công thương, ngày 9/1/2022. Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị. 

Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị Tổng kết Khối Viễn thông năm 2021

Sáng ngày 14/01/2022, tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Khối Viễn thông, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT), Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có bài phát biểu chỉ đạo. Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.

Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị Tổng kết Đề án số hoá truyền hình

Ngày 12/01/2022, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã có bài phát biểu tại Hội nghị. Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng dự và phát biểu tại Hội nghị Tổng kết ngành Nội vụ năm 2021

Sáng ngày 12/01, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đại diện Lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương, địa phương tham dự Hội nghị. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã có bài phát biểu tại Hội nghị. Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.

Tham luận của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng về chuyển đổi số tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2022 của Chính phủ với địa phương

Ngày 5/1/2022, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã có bài tham luận tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2021; triển khai kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2022. Cổng TTĐT Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu với khối quản lý báo chí, xuất bản và truyền thông của Bộ Thông tin và Truyền thông

Một đất nước muốn hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc thì phải có một giấc mơ lớn. Đại hội lần thứ XIII của Đảng tháng 1/2021 đã nói đến giấc mơ đó. Là khát vọng phát triển đất nước sánh vai cường quốc năm châu: Việt Nam trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, khi nước Việt Nam mới tròn 100 năm. Báo chí cách mạng Việt Nam phải góp phần khơi dậy khát vọng đó. Đó cũng là sứ mệnh mới của báo chí cách mạng.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu về chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Cổng Thông tin điện tử Bộ  Thông tin và Truyền thông xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng về chuyển đổi số ngành Ngân hàng.