Không ngừng củng cố niềm tin yêu và thắt chặt quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân

Bài học sống còn Đảng ta rút ra trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng là coi trọng mối quan hệ giữa Đảng với dân. Đảng xem mối quan hệ giữa Đảng với dân là cốt lõi. Vấn đề này được Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục đề cập sâu sắc và toàn diện. Từ khi ra đời, Đảng ta đã sống trong lòng dân, được dân tin yêu, ủng hộ, đồng lòng đi theo Đảng, nhờ dân đùm bọc che chở, là lực lượng đưa đường lối của Đảng vào cuộc sống nên cách mạng mới giành được thắng lợi.

Hành động “ném đá giấu tay” và cuộc đấu tranh với “địch bên trong ta”

 Cứ mỗi dịp diễn ra đại hội đảng các cấp, đơn thư nặc danh, mạo danh, thông tin lan truyền về công tác nhân sự đại hội lại rộ lên.

Bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy: Mở rộng dân chủ để chọn người tài

 Việc trực tiếp cầm lá phiếu lựa chọn người xứng đáng làm Bí thư ngay tại đại hội thể hiện sự dân chủ trong Đảng ngày càng được đề cao.

Lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đọc báo, tạp chí của Đảng

 Cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X dự kiến diễn ra vào tháng 12/2020

 Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra trong 2 ngày tháng 12/2020 tại Trung tâm Hội Nghị Quốc gia, Hà Nội với 2.300 đại biểu tham dự.

Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

 Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 132-HD/BTGTW về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước Đại hội

 Sau Đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tùy theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý.

Hoãn Đại hội Đảng các cấp cũng là giải pháp để chống Covid-19

 Quyết định hoãn Đại hội cấp cơ sở là sự phản ứng nhanh nhạy nhằm tập trung cho nhiệm vụ cấp bách chống dịch, vừa đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Vì sao Văn kiện Đại hội XIII đặt tầm nhìn đất nước đến năm 2045?

 Đặt mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chính là một điểm mới trong việc chuẩn bị Đại hội Đảng khóa XIII.

Càng khó khăn, phức tạp cán bộ, đảng viên càng phải gương mẫu, đi đầu

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh càng trong gian khó, hiểm nguy càng đòi hỏi vai trò tiền phong, gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Không chỉ trong kháng chiến mà cả trong hòa bình, vào những lúc “nước sôi, lửa bỏng”, trong gian khó, hiểm nguy, trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm của đất nước, càng đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên thể hiện rõ tính tiền phong, gương mẫu. 

“Người cầm lái” đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đại hội đảng bộ là sự kiện chính trị trọng đại đối với mỗi cấp, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong suốt nhiệm kỳ và những năm tiếp theo. Song, để nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống, cấp ủy có vai trò như “người cầm lái” cho hành trình đúng hướng, đồng thời xử lý những vấn đề nảy sinh để về đích như kế hoạch đã vạch ra. Vì thế, việc bầu cấp ủy khóa mới luôn là nội dung quan trọng nhất của mỗi đại hội.