Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có bài viết với tiêu đề “Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết quan trọng của Chủ tịch nước.

Hải Dương: Mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là 6,5-7%/năm là hoàn toàn khả thi

Đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhân dân Hải Dương đồng tình với những đánh giá về nhìn lại 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn điện đất nước, vừa khẳng định được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vừa thể hiện sự nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan trong nhìn nhận những hạn chế, yếu kém còn bộc lộ.

Phiên họp thứ 4 Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng

Chiều 5/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng đã họp phiên thứ 4. Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban, chủ trì Phiên họp.

Ra mắt sách của Tổng bí thư, hồi ký của nguyên Chủ tịch Lê Đức Anh

Chiều 4/11 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thật tổ chức công bố danh mục sách quý 4, trong đó có năm tập tiếp theo của bộ Văn kiện Đảng Toàn tập (từ tập 55-59, giai đoạn 1996-2001) và nhiều tác phẩm của các lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XII: Tâm huyết, trách nhiệm cao

Đợt lấy ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã kết thúc vào ngày 31/10.

Tất cả 68 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành Đại hội

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đến ngày 3/11, tất cả 68 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 (riêng Đảng bộ Ngoài nước tổ chức Hội nghị đại biểu Đảng bộ).

Toàn dân góp ý văn kiện dự thảo Đại hội XII: Đảng thật sự vì dân

Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Chính trị, toàn văn dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng: Báo cáo chính trị trình Đại hội XII; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 đã được công bố rộng rãi để cán bộ, đảng viên, nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận nội dung và đóng góp ý kiến. Thời gian lấy lý kiến từ ngày 15/9 đến ngày 31/10.

Phổ biến kết quả Hội nghị T.Ư lần thứ 12 (khóa XI)

Chiều nay 26/10, tại Hà Nội, Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị T.Ư lần thứ 12 (khóa XI) và kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chuyển giao Đảng bộ Bưu điện T.Ư về Đảng bộ Bộ TT&TT

Sáng ngày 16/9/2015, tại trụ sở Tập đoàn VNPT, Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tổ chức Lễ chuyển giao và tiếp nhận Đảng bộ Bưu điện T.Ư và Chi bộ cơ quan Công đoàn Bưu điện Việt Nam về Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn VNPT

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 26-27/8/2015. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Bắc Son, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT; đại diện đến từ Đảng ủy Khối các doanh nghiệp TW; Văn phòng TW Đảng; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Tổng Công ty Viễn thông di động Mobifone… Dự Đại hội có 248 đại biểu, đại diện cho 4000 đảng viên đến từ 49 đầu mối bao gồm các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và Chi bộ trực thuộc Tập đoàn VNPT.

Ra mắt BCH Đảng bộ Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2015-2020

Tiếp tục chương trình Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, chiều ngày 20/8/2015, Đại hội đã lựa chọn và bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Bộ TT&TT, nhiệm kỳ 2015-2020, tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực, phẩm chất và sức chiến đấu của Đảng bộ, thể hiện tính kế thừa, liên tục và đổi mới công tác cán bộ để lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Cũng tại Đại hội đã bầu 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho gần 1.324 đảng viên của Đảng bộ Bộ TT&TT dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TW lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.