Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 12/08/2022

Tin tức

Đã có 12 doanh nghiệp đạt chuẩn CMMI và ISO 27001

Đã có 12 doanh nghiệp đạt chuẩn CMMI và ISO 27001

(06/11/2012)
CMMI (Capability Muturity Intergration Model) là chuẩn đánh giá về quy trình sản xuất phần mềm do Viện Công nghiệp Phần mềm Mỹ (SEI - Software Engineering Institute) phát triển và hiện đang được áp dụng rất rộng rãi trên thế giới. Chuẩn CMMI được xem như là tấm giấy thông hành cho doanh nghiệp để thâm nhập vào chuỗi gia công phần mềm toàn cầu, giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc chuyên nghiệp hóa quy trình sản xuất. Tuy nhiên, không phải mô hình công ty nào cũng nhất thiết phải đạt CMMi và việc đạt chứng chỉ này phụ thuộc vào mức độ trưởng thành của mỗi doanh nghiệp.

Hội thảo chuyên đề "Bộ chuẩn ATTT - ISO 27000" nhận được sự quan tâm của đông đảo người tham dự

(06/11/2012)
Trong  bối  cảnh sự  phát  triển  như  vũ  bão  của  công  nghệ  thông  tin,  ngày  càng  có  nhiều  các  tổ  chức,  doanh  nghiệp,  đơn  vị  hoạt  động  dựa  trên  hệ  thống  mạng  máy  tính  và  cơ  sở  dữ  liệu.  Và  một  khi  hệ  thống  công  nghệ  thông  tin  hoặc  cơ  sở  dữ  liệu  gặp  sự  cố  thì  hoạt  động  của  các  đơn  vị  này  sẽ  bị  ảnh  hưởng  nghiêm  trọng.  Vì vậy,  đảm  bảo  an  toàn  thông  tin  là  hết  sức  cần  thiết  đối  với  các  đơn  vị.
Hội thảo triển khai các hệ thống quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam

Hội thảo triển khai các hệ thống quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam

(06/11/2012)

Sáng ngày 26/5/2011 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức buổi Hội thảo triển khai các hệ thống quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam. Tới dự lễ khai mạc Hội thảo có ông Nguyễn Trọng Đường- Vụ Trưởng Vụ công nghệ thông tin- Giám đốc Ban quản lý các dự án công nghiệp công nghệ thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Đinh Thế Lịch- Vụ trưởng- Trưởng cơ quan đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện một số Vụ thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc một số Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh thành trong khu vực, một số cơ quan thông tấn báo chí dự và đưa tin về Hội thảo.