Chi tiết Hỏi đáp thuộc lĩnh vực

Công nghiệp Công nghệ thông tin và truyền thông

Nghị định 71/2007/NĐ-CP

Phan Huỳnh Minh Tâm - 03:54 29/03/2024

Kính gửi Bộ Thông tin và Truyền thông. Công ty chúng tôi C cung cấp dịch vụ tư vấn cài đặt phần mềm cho khách hàng B . Phần mềm này khách hàng B mua nhà cung cấp khác A. Vậy dịch vụ tư vấn và cài đặt này là dịch vụ mua bán hay là dịch vụ phần mềm theo khoản 3 điều 9 thuộc Nghị định 71/2007/NĐ-CP. Rất mong sự hồi đáp.

Trả lời

"Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm". 

- Mô tả của Quý doanh nghiệp chưa xác định được hoạt động "tư vấn cài đặt" cụ thể như thế nào. Đề nghị Quý doanh nghiệp căn cứ vào Khoản 10 điều 3 và khoản 3 điều 9 Nghị định 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 tự xác định hoạt động cụ thể dịch vụ của doanh nghiệp có phải là dịch vụ phần mềm không .

- Doanh nghiệp xem hướng đẫn căn cứ để xác định dịch vụ phần mềm trên trang Makeinvietnam.mic.gov.vn/ Mục hỗ trợ doanh nghiệp

Gửi câu hỏi
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top