Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 02/04/2023

Chuyển đổi số - Chính phủ số

Lai Châu nỗ lực chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử

Lai Châu nỗ lực chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử

(26/12/2022)

Lai Châu hiện đang đứng trong top 5 tỉnh có tỷ lệ tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công Quốc gia cao nhất trong cả nước. Để có được kết quả đó, Lai Châu đã và đang nỗ lực chuyển đổi số, đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số ở Việt Nam

Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số ở Việt Nam

(26/12/2022)

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết "Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số ở Việt Nam" của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Xây dựng nền tảng, kho học liệu số quốc gia cho tất cả các cấp học

Xây dựng nền tảng, kho học liệu số quốc gia cho tất cả các cấp học

(26/12/2022)

 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định: Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng nền tảng, kho học liệu số quốc gia cho tất cả các cấp học. Năm 2023 sẽ xây dựng một phần hệ thống bài giảng, bài học, tài liệu tham khảo, trước hết phục vụ học sinh tự học, thầy cô giáo tham khảo; sau đó từng bước mở rộng và hoàn thiện.

Đẩy mạnh hoàn thiện 100% các cơ sở dữ liệu quốc gia cốt lõi

Đẩy mạnh hoàn thiện 100% các cơ sở dữ liệu quốc gia cốt lõi

(26/12/2022)

 Ngành Thông tin và Truyền thông nỗ lực đẩy mạnh hoàn thiện 100% các cơ sở dữ liệu quốc gia cốt lõi và tăng cường kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia.