Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 01/03/2021
Bộ TT&TT yêu cầu tăng cường đảm bảo ATTT trong thời gian bầu cử

Bộ TT&TT yêu cầu tăng cường đảm bảo ATTT trong thời gian bầu cử

(23/04/2016)

Bộ TT&TT đề nghị các cơ quan, tổ chức chỉ đạo đơn vị chuyên trách về CNTT của mình làm đầu mối chịu trách nhiệm về an toàn thông tin (ATTT), cử cán bộ trực 24/7, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm ATTT trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

Xử phạt hơn 8,6 tỷ đồng vi phạm bản quyền phần mềm máy tính

Xử phạt hơn 8,6 tỷ đồng vi phạm bản quyền phần mềm máy tính

(22/04/2016)

Bộ VH-TT-DL cho biết, từ 2006 – 2015,  đơn vị này đã ban hành 499 quyết định xử phạt đối với các doanh nghiệp vi phạm hành chính trong lĩnh vự phần mềm máy tính và nộp ngân sách 8,6 tỷ đồng.

ĐH Kinh tế Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “An toàn thông tin cho doanh nghiệp”

(22/04/2016)

Mới đây, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (DNICT) đã phối hợp với Khoa Thống kê – Tin học thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “An toàn thông tin trong doanh nghiệp”. Đây là cơ hội thực tập và làm việc tại DNICT cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý.

Bộ TT&TT phê duyệt dự án “Hệ thống đánh giá, kiểm định an toàn thông tin”

Bộ TT&TT phê duyệt dự án “Hệ thống đánh giá, kiểm định an toàn thông tin”

(22/04/2016)

Mới đây, Bộ TT&TT vừa ra Quyết định số 394/QĐ-BTTT về phê duyệt chủ chương đầu tư dự án “Hệ thống đánh giá, kiểm định an toàn thông tin” nhằm đáp ứng yêu cầu về đảm bảo an toàn của các sản phẩm, hệ thống thông tin nhằm góp phần đảm bảo an toàn, an ninh thông tin quốc gia.