Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 28/09/2020

Thông cáo Báo chí

Thông cáo báo chí về Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BNV

(27/04/2016)

Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV giữa Bộ TTTT và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

Ra mắt Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông

Ra mắt Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông

(07/04/2016)

Ngày 7/4/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức khai trương chính thức Cổng Thông tin điện tử của Bộ TT&TT với tên miền http://mic.gov.vn.