Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 08/07/2020

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Tổ chức các hoạt động nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tổ chức các hoạt động nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

(10/11/2015)
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định về việc tổ chức các hoạt động nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Hậu Giang triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

Hậu Giang triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

(10/11/2015)
Ngay sau khi kết thúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, địa phương này đã và đang tích cực triển khai nghị quyết đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống, thể hiện quyết tâm cao thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.
Bà Rịa – Vũng Tàu quyết tâm thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ VI đề ra

Bà Rịa – Vũng Tàu quyết tâm thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ VI đề ra

(10/11/2015)
Ngay sau Đại hội Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VI (nhiệm kỳ 2015 – 2020), các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng đoàn, ban cán sự Đảng đã tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết; đồng thời nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, kế hoạch hàng năm và các đề án để tổ chức thực hiện, nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội VI của Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống.
Đảng bộ tỉnh Bình Dương đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Đảng bộ tỉnh Bình Dương đưa Nghị quyết vào cuộc sống

(10/11/2015)
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X được Đại hội thông qua, đây là kết tinh trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân địa phương này. Thống nhất trong tư tưởng và hành động, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Bình Dương đang nỗ lực thi đua đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đi vào cuộc sống.
Hải Dương: Mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là 6,5-7%/năm là hoàn toàn khả thi

Hải Dương: Mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là 6,5-7%/năm là hoàn toàn khả thi

(10/11/2015)
Đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhân dân Hải Dương đồng tình với những đánh giá về nhìn lại 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn điện đất nước, vừa khẳng định được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vừa thể hiện sự nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan trong nhìn nhận những hạn chế, yếu kém còn bộc lộ.