Yên Bái triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Thứ ba, 01/11/2022 23:00

Để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 2291 ngày 30/9/2020 về ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các cấp huyện trong việc giải quyết một số TTHC về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

20221207-m23.jpg

Ảnh minh họa

Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm cải cách TTHC về đất đai. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2291 ngày 30/9/2020 về ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện trong việc giải quyết một số TTHC về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Để cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trong lĩnh vực quản lý đất đai theo yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án Hiện đại hóa hệ thống lưu trữ và nâng cấp trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Yên Bái.

Để rút ngắn thời gian thực hiện TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2291 ngày 30/9/2020 về ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các cấp huyện trong việc giải quyết một số TTHC về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Qua đó. đã tác động tích cực tới việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện các TTHC trong lĩnh vực đất đai. Giai đoạn 2014 - 2020, toàn tỉnh đã cấp 172.419 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích cấp là trên 35.300 ha cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; Yên Bái đã cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo Nghị quyết 30/2012/QH 13 của Quốc hội; tổng số giao dịch về đất đai là 139.805 giao dịch…/.

 

Thu Hạnh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top