Yên Bái: Thí điểm thực hiện 6 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Thứ hai, 07/11/2022 21:45

UBND tỉnh Yên Bái vừa phê duyệt phương án thí điểm thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết 6 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Giao thông Vận tải.

20221215-m26.jpg

Ảnh minh họa

Theo đó, 6 thủ tục hành chính trên sẽ được hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả tại tất cả điểm phục vụ bưu chính cấp I, II, III trên địa bàn tỉnh Yên Bái và các điểm Bưu điện văn hóa xã tại thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Yên. Thời gian thực hiện thí điểm 6 tháng, từ tháng 11/2022 đến tháng 5/2023. Các thủ tục gồm: Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam; thủ tục tặng thưởng bằng khen cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thủ tục tặng thưởng bằng khen cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề. Ngoài ra, thủ tục đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông Vận tải cấp, cấp giấy phép kinh doanh vận tải, bằng lái xe ô tô và thủ tục cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải cũng được hỗ trợ. Các thủ tục hành chính này vẫn được tiếp nhận, giải quyết bình thường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh như hiện nay.

Tháng 8/2017, triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, tỉnh Yên Bái và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ bưu chính - hành chính công, qua đó đã triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, đem lại thuận tiện, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Yên Bái về kết quả thực hiện cung cấp dịch vụ công trên địa bàn, năm 2021, tổng số hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa 3 cấp là 699.103 hồ sơ; trong đó tiếp nhận trực tiếp là 594.180 hồ sơ, qua dịch vụ bưu chính công ích là 1.055 hồ sơ và trực tuyến là 103.868 hồ sơ; trả kết quả 35.340 hồ sơ.

Bưu điện tỉnh Yên Bái là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam được giao nhiệm vụ phục vụ các dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương và kinh doanh các dịch vụ thuộc lĩnh vực bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông có đủ năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị hiện có 178 điểm phục vụ, gồm 1 bưu cục cấp I, 8 bưu cục cấp II, 19 bưu cục cấp III và 150 điểm bưu điện văn hóa xã.

Việc đưa vào thí điểm giải quyết 6 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Yên Bái là biện pháp tích cực, tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính các cấp, góp phần kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức cơ quan hành chính theo hướng tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền hành chính văn minh, thân thiện, hiện đại.

Việt Dũng (TTXVN)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top