Xã Nậm Lỏng - Thành phố Lai Châu nỗ lực xóa đói giảm nghèo

Thứ ba, 01/08/2017 10:12

6 tháng đầu năm 2017, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh, thành phố, cấp ủy chính quyền địa phương và sự nỗ lực của bà con Nhân dân các dân tộc trên địa bàn trong phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, toàn xã đã giảm được 21 hộ nghèo, phấn đấu hết năm 2017, toàn xã giảm còn dưới 10 hộ nghèo.

20170801-m08.jpg
 
Bản du lịch cộng đồng bản Gian Khâu I thu hút khách tham quan - góp phần nâng cao thu nhập cho người dân
 
Nậm Lỏng là xã khó khăn của thành phố Lai Châu, toàn xã có 500 hộ dân với 2.176 nhân khẩu, sinh sống tại 6 thôn, bản, đời sống của Nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp. Theo kết quả rà soát năm 2016 toàn xã có 44 hộ nghèo chiếm 8,89%. Từ thực tế đó, để làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, thời gian qua Đảng ủy, chính quyền xã đã có nhiều giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện địa phương. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi, tập huấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho người dân. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về công tác xóa đói giảm nghèo, qua đó khơi dậy tinh thần tự lực trong phát triển kinh tế hộ gia đình.
 
Với lợi thế về đất nông nghiệp, lãnh đạo xã tích cực vận động bà con chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống mới, cho năng suất cao vào sản xuất  như lúa, ngô, chè. Tổng diện tích gieo trồng 6 tháng đầu năm đạt 487ha, năng suất lúa chiêm xuân đạt 45 tạ/ha; chăm sóc tốt 29 ha chè kinh doanh và trên 65 ha chè trồng mới năm 2015, 2016. Đồng thời phát triển đàn gia súc theo hộ gia đình với tổng 3.505 con; tổng đàn gia cầm đạt 7.500 con; xây dựng kế hoạch tái đàn gia súc, gia cầm…Xã cũng đã hướng dẫn Nhân dân cải tạo ao nuôi, đảm bảo nguồn nước, phòng chống dịch bệnh, củng cố hệ thống ao, duy trì ổn định 2,4 ha diện tích ao nuôi thủy sản, năng suất đạt 33 tạ/ha.
 
Cùng với đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, xã cũng đã khuyến khích bà con phát triển sản xuất tiểu thu công nghiệp với đa dạng các ngành nghề như sản xuất đồ gỗ, khai thác đá, duy trì và phát triển sản phẩm rượu ngô truyền thống; thêu may áo, váy dân tộc Mông bán ra thị trường… góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người dân. Đồng thời, chú trọng lồng ghép với các chương trình, dự án của Trung ương, của tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tập trung thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người dân, đặc biệt là hộ nghèo. Đến nay, thông qua các tổ chức, chính trị - xã hội, toàn xã  đã tạo điều kiện thuận lợi cho 364 cá nhân, hộ gia đình vay vốn phát triển kinh tế với tổng nguồn vốn đạt 12.869 triệu đồng.  
 
Hoạt động dịch vụ du lịch tiếp tục phát triển, các hoạt động gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc Mông, lễ hội văn hóa dân tộc được quan tâm thực hiện nhằm thu hút khách du lịch, cải thiện đời sống bà con Nhân dân. 6 tháng đầu năm 2017, bản du lịch cộng đồng Gia Khâu I và hệ thống hang động Gia Khâu I đã đón 1.282 lượt khách tới tham quan…
 
Với những nỗ lực của chính quyền và bà con Nhân dân trong xã đã góp phần làm giảm 21 hộ nghèo từ 65 hộ (năm 2016) xuống còn 44 hộ (6 tháng đầu năm 2017); thu nhập bình quân đầu người đạt trên 22 triệu đồng/người/năm, góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. 100% bà con Nhân dân trên địa bàn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được chú trọng, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm xuống còn 12.15 %0. Thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, tỷ lệ hộ gia đình được công nhận văn hóa đạt 96%; việc xây dựng hương ước, quy ước thôn bản được quan tâm…
 
Tuy nhiên, phát triển kinh tế ở Nậm Loỏng chưa bền vững. Một bộ phận người dân vẫn còn trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Thực tế cho thấy, một số bộ phận người dân, nhận thức còn hạn chế, vẫn còn tâm lý ỷ lại, có phương tiện sản xuất, có đất sản xuất nhưng lười lao động; muốn ăn chơi, hưởng thụ. Mặt khác, với đặc thù trên 90% là đồng bào dân tộc Mông, trình độ nhận thức còn hạn chế, chưa thực sự mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi, phong tục tập quán sản xuất còn lạc hậu, chưa phá được thế độc canh cây lúa dẫn đến năng suất chưa cao…
 
Ông Giàng A Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Loỏng cho biết: Năm 2017 toàn xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 7% tương đương khoảng trên 10 hộ nghèo, nhưng để tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo theo mục tiêu thì rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong việc huy động nguồn lực đầu tư về cơ sở hạ tầng, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con, giống và vốn phục vụ cho phát triển sản xuất. Cùng với đó xã cũng sẽ tăng cường công tác bình xét hộ nghèo một cách công khai minh bạch, rõ ràng, đảm bảo đúng chính sách; tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ nghèo xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, động viên, khuyến khích bà con nỗ lực tự vươn lên thoát nghèo, phát huy lợi thế về đất sản xuất, nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế gia đình… Có như vậy công cuộc giảm nghèo của xã mới thực sự hiệu quả, góp phần hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới thời gian tới./.
Nguyễn Nga
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top