WHO kêu gọi sẵn sàng thực hiện việc đóng gói thuốc lá bao trơn

Thứ hai, 06/02/2017 15:42

Một số quốc gia trên thế giới đã thực hiện việc đóng gói thuốc lá bao trơn trong nỗ lực làm giảm sử dụng thuốc lá. WHO cùng Ban Thư ký Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá kêu gọi các quốc gia thành viên hãy sẵn sàng thực hiện việc đóng gói thuốc lá bao trơn.

Mục đích của việc áp dụng bao bì trơn nhằm giảm sự hấp dẫn của các sản phẩm thuốc lá, hạn chế sử dụng bao bì thuốc lá như là một hình thức quảng cáo thuốc lá, hạn chế việc in các thông tin sai lệch gây hiểu lầm cho người sử dụng trên vỏ bao, làm tăng hiệu quả của các cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh.

20170206-pcthtl1.jpg
 
Hướng dẫn Điều 11 và Điều 13 của Công ước khung của WHO về kiểm soát thuốc lá (WHO FCTC) khuyến cáo các Bên nên xem xét áp dụng bao bì trơn. 
 
Một số thông tin về tình hình thực hiện bao bì trơn tại các nước:
 
- Tháng 12 năm 2012, Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện việc in bao bì trơn.
 
- Từ tháng 5 năm 2016 các quốc gia: Ireland, Vương quốc Anh, Bắc Ireland và Pháp bắt đầu thực hiện đóng gói bao trơn.
 
- Một số nước đang trong giai đoạn xem xét thông qua luật thực hiện bao bì trơn.
 
Mục tiêu của của việc thực hiện đóng gói thuốc lá bao trơn:
 
- Làm nổi bật ý nghĩa, vai trò của việc thực hiện bao bì trơn như một biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá hiệu quả.
 
- Cung cấp các thông tin, các bằng chứng tin cậy và thuyết phục về ý nghĩa, sự cần thiết của việc sử dụng bao bì trơn;
 
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển chính sách phòng, chống tác hại của thuốc lá của các nước thành viên Công ước khung (FCTC), đặc biệt nhằm hỗ trợ các nước đang trong quá trình dần tiến tới việc thực hiện bao bì trơn
 
- Khuyến khích các nước thành viên tăng cường thực hiện cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh chiếm diện tích lớn trên bao bì sản phẩm thuốc lá; hạn chế việc quảng cáo trên bao bì.
 
- Hỗ trợ các nước thành viên và các tổ chức xã hội dân sự trong quá trình hoạt động nhằm ngăn chặn sự can thiệp ngành công nghiệp thuốc lá vàoc quá xây dựng, thực thi các chính sách phòng, chống tác hại của thuốc lá và các quy định về bao bì trơn.
TH
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top