V/v trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Thái Nguyên tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

Thứ sáu, 18/09/2020 10:58

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận được công văn số 5606/VPCP-QHĐP ngày 10/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của các địa phương trong đó có 01 kiến nghị của tỉnh Thái Nguyên liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông, nội dung kiến nghị như sau:
 
Đề nghị Chính phủ, Bộ TTTT cho phép thành lập khu công nghệ thông tin tập trung, đây là một trong những dự án lớn Thái Nguyên có điều kiện, ý chí khát vọng thực hiện dự án này.
 
Sau khi nghiên cứu, Bộ TTTT có ý kiến trả lời như sau:
 
Chính phủ và Bộ TTTT ủng hộ các địa phương có lợi thế về hạ tầng giao thông, hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin (CNTT), nguồn nhân lực về CNTT và mức độ ứng dụng, phát triển CNTT, có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, nhất là nguồn vốn để triển khai xây dựng hạ tầng Khu CNTT tập trung, đã có các dự án đầu tư, các sản phẩm CNTT lớn.
 
Thái Nguyên đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, trở thành một trong những trung tâm công nghiệp ICT (phần cứng, điện tử) của cả nước; cùng với định hướng và quyết tâm của Lãnh đạo tỉnh trong phát triển công nghiệp ICT, Bộ TTTT đánh giá việc đầu tư, phát triển khu CNTT tập trung tại tỉnh Thái Nguyên là phù hợp và khả thi.
 
Về việc bổ sung Khu CNTT tập trung Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên vào quy hoạch tổng thể phát triển Khu CNTT tập trung theo Quyết định số 2407/QĐ-TTg ngày 31/12/2014: Hiện nay, Bộ TTTT đã có Báo cáo số 79/BC-BTTTT ngày 07/9/2020 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thẩm định Đề án bổ sung Khu CNTT tập trung Yên Bình và Quy hoạch tổng thể pháp triển khu CNTT tập trung.
 
Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TTTT đối với kiến nghị của tỉnh Thái Nguyên, trân trọng gửi tới UBND tỉnh Thái Nguyên và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top