V/v trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Phú Yên tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

Thứ sáu, 18/09/2020 10:54

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận được công văn số 5606/VPCP-QHĐP ngày 10/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của các địa phương trong đó có 01 kiến nghị của tỉnh Phú Yên liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông, nội dung kiến nghị như sau:
 
Để góp phần làm cho công tác CCHC nhà nước đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời, để tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp và đẩy mạnh tinh giản biên chế công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước ở địa phương, UBND tỉnh Phú Yên kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ TTTT sớm ban hành Đề án chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết trực tiếp thực hiện cho doanh nghiệp Bưu chính đảm nhiệm để có cơ sở pháp lý thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo đúng quy định theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Sau khi nghiên cứu, Bộ TTTT có ý kiến trả lời như sau:
 
Thực hiện nhiệm vụ số 167 được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, Bộ TTTT đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng dự thảo Đề án thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương (sau đây gọi là Đề án). Theo đó, Bộ TTTT đã có Tờ trình số 37/TTr-BTTTT ngày 27/9/2019 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án.
 
Tiếp theo Tờ trình số 37/TTr-BTTTT nêu trên, ngày 15/6/2020, Bộ TTTT đã có Tờ trình số 34/TTr-BTTTT gửi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giải trình một số nội dung đối với Đề án. Hiện, Đề án đang được Văn phòng Chính phủ xem xét, tham mưu cấp có thẩm quyền theo quy định.
 
Trong thời gian tới, Bộ TTTT sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với Văn phòng Chính phủ để thực hiện các công việc liên quan đến nội dung này.
 
Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TTTT đối với kiến nghị của tỉnh Phú Yên, trân trọng gửi tới UBND tỉnh Phú Yên và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top