V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Thứ năm, 20/08/2020 17:12

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 223/BDN ngày 15/6/2020, nội dung kiến nghị như sau:
 
Cử tri phản ánh:Việc quy định xử lý vi phạm về thông tin điện tử chỉ quy định thủ tục tạm ngừng hoạt động, thu hồi tên miền đối với tên miền “.vn” không quy định đối với các tên miền quốc tế theo Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT. Đề nghị bổ sung quy định cho phép thu hồi tên miền đối với các tên miền quốc tế vi phạm.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) xin trả lời như sau:
 
Theo quy định pháp luật Việt Nam, tài nguyên Internet thuộc quyền quản lý của Việt Nam bao gồm tên miền ".vn", tên miền quốc tế, địa chỉ Internet, số hiệu mạng, tên và số khác được tổ chức quốc tế phân bổ cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam (Khoản 8, Điều 3, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng).
 
Biện pháp khắc phục hậu quả thu hồi tên miền (bao gồm tên miền .vn và tên miền quốc tế) áp dụng khi có vi phạm về trang thông tin điện tử (mạng xã hội, trang thông tin điện tử, trò chơi điện tử …) đã được quy định tại các Điều số 98, 99, 100, 101, 102, 103 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Do vậy, các cơ quan chức năng có thể căn cứ vào các quy định nêu trên để xử lý vi phạm. Theo quy định của Luật xử phạm vi phạm hành chính và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc quy định các biện pháp xử lý vi phạm hành chính như biện pháp ngăn chặn (tạm ngưng), biện pháp khắc phục hậu quả (thu hồi tên miền) và trình tự thủ tục áp dụng biện pháp xử lý vi phạm chỉ được quy định ở cấp Nghị định, không được quy định ở mức Thông tư.
 
Trong lộ trình sửa đổi, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet, Bộ TTTT sẽ tiếp thu, hiệu chỉnh đồng bộ các quy định quản lý tên miền (tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và tên miền quốc tế, nhằm tạo môi trường quản lý bình đẳng trong cung cấp dịch vụ cũng như đăng ký, sử dụng tên miền).
 
Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TTTT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng để trả lời cử tri./.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top