V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi Thủ tướng Chính phủ trước Kỳ họp thứ 9,Quốc hội Khóa XIV (Bình Định)

Thứ năm, 20/08/2020 16:58

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được công văn số 5301/VPCP-QHĐP ngày 01/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi Thủ tướng Chính phủ trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV trong đó có 01 kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông, nội dung kiến nghị như sau:
 
Cử tri phản ánh:Cử tri mong muốn Đảng, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cắt, giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ; quyết liệt xử lý các vụ án tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; rà soát để khắc phục những biểu hiện hình thức, lợi ích nhóm, những lỗ hổng trong đấu thầu, mua sắm tài sản công, xử lý nghiêm các vi phạm.
 
Sau khi nghiên cứu, đối với các nội dung có liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của mình, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT)có ý kiến trả lời như sau:
 
- Đối với việc chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cắt, giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ:
 
Trong những năm qua Đảng, Nhà nước đã có các chủ trương, định hướng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, hiện đại hóa bộ máy, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Cụ thể, thời gian gần đây, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 và Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
 
Để tiếp tục thúc đẩy triển khai xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Bộ TTTT đang xây dựng dự thảo Nghị quyết về xây dựng, phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021-2025để trình Chính phủ xem xét, phê duyệt. 
 
Thực hiện các chủ trương, định hướng trên, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử tại nước ta đã đạt được những kết quả tích cực, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được cải thiện rõ nét (giải quyết TTHC cho người dân thông qua một đầu mối tại Trung tâm hành chính công, bộ phận một cửa; người dân, doanh nghiệp có thể giải quyết TTHC thông qua môi trường điện tử tại Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/), Cổng Dịch vụ công các tỉnh, thành phố; tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích), người dân, doanh nghiệp chỉ cần đến cơ quan một lần hoặc không cần đến cơ quan hành chính nhà nước nhưng vẫn thực hiện được TTHC thông qua sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
 
- Kết quả triển khai Cổng Dịch vụcông quốc gia: Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 19/6/2020, đã có trên 171 nghìn tài khoản, trên 44 triệu lượt truy cập, trên 9,9 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trên 131 nghìn hồ sơ được thực hiện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; tiếp nhận hỗ trợ trên 14 nghìn cuộc gọi; tiếp nhận trên 6,5 nghìn phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; đã tích hợp được 596 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lên Cổng Dịch vụcông quốc gia.
 
- Về Dịch vụ công trực tuyến: Ngày 24/7/2020, BộTTTT đã tổ chức Lễ ra mắt Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia (PayGov). Việc đưa vào sử dụng Cổng PayGov sẽ giúp các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020 và giúp người dân thanh toán dễ dàng, thuận tiện khi sử dụng dịch vụ công.
 
Tính đến hết Quý II/2020 tỷ lệ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cả nước đạt trên 46,25% (tăng 10% so với cùng kỳ 2019). Tỷ lệ Dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ cả nước mức độ 3, mức độ 4 đến hết Quý II/2020 là 28,34% (tăng 93% so với cùng kỳ 2019).
 
Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TTTT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định, trân trọng gửi tới Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định để trả lời cử tri.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top