V/v tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến nghiệp vụ về công tác thông tin tuyên truyền năm 2020

Thứ ba, 21/04/2020 12:27

Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT), được sự đồng ý của Bộ trưởng, Trung tâm Thông tin tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến nghiệp vụ về công tác thông tin tuyên truyền năm 2020 của Bộ TTTT, nội dung như sau:
 
1. Thành phần Hội nghị:
 
- Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông;
 
- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
 
- Lãnh đạo Sở TTTT; Lãnh đạo Phòng/Ban và chuyên viên thực hiện công tác: tổng hợp, báo chí, xuất bản; phát thanh, truyền hình và thanh tra.
 
2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8h00, thứ Ba, ngày 28/04/2020.
 
3. Hình thức: Hội nghị trực tuyến (chi tiết các điểm cầu xem tại phụ lục đính kèm)
 
4. Nội dung Hội nghị: Xem tại phụ lục đính kèm
 
Để Hội nghị thành công và đạt hiệu quả cao, Trung tâm Thông tin – Bộ TTTT đề nghị đơn vị:
 
- Gửi xác nhận đại biểu tham dự Hội nghị trước ngày 23/04/2020;
 
- Gửi các câu hỏi, nội dung cần giải đáp về lĩnh vực thông tin, tuyên truyền và các chuyên đề trình bày tại Hội nghị trước ngày 23/04/2020.
 
Đầu mối liên hệ: Ông Lê Quang Sơn – Trưởng phòng Thông tin
 
Số điện thoại: 0243.5563.461 – 090.343.2554
 
 
Trung tâm Thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top