V/v hướng dẫn áp dụng, thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT

Thứ hai, 04/07/2022 16:50

Công văn 2361/BTTTT-KHCN ngày 17 tháng 6 năm 2022 về việc hướng dẫn áp dụng, thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top