Vĩnh Phúc chi hơn 483 tỷ đồng cho thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững

Thứ tư, 19/07/2017 10:49

Năm 2016 tỉnh đã phân bổ và sử dụng nguồn vốn hơn 290 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong đó, nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi hơn 238 tỷ đồng; ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp gần 40 tỷ đồng; miễn giảm học phí hơn 6 tỷ đồng và huy động cộng đồng hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo 6,8 tỷ đồng.

Thông qua Chương trình đã góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống người dân, thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển. Hết năm 2016, toàn tỉnh đã giải quyết và tạo việc làm cho gần 25.000 lao động, trong đó giải quyết việc làm trong nước 22.864 lao động, đưa 2.031 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài… đưa tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trong khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt hơn 98%; tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều còn 3,89% và tỷ lệ hộ tái nghèo hầu như không có.
 
Để giải quyết việc làm mới cho khoảng 20-22 nghìn lao động; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,89% và nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69-70%, trong năm 2017, tỉnh dành hơn 483 tỷ đồng để thực hiện. Theo đó, tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 80 của Chính phủ về hướng giảm nghèo bền vững và Nghị quyết 207 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh các hoạt động cho vay vốn, hỗ trợ lãi suất đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách; đa dạng hóa nguồn lực và phương thức để đảm bảo giảm nghèo bền vững, nhất là tại các vùng đặc biệt khó khăn. Tăng nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho lao động bị mất việc trở về nông thôn, ưu tiên tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ nghèo, người tàn tật, người dân tộc thiểu số, hộ chính sách, người có công nghèo có cơ hội vươn lên thoát nghèo…
 
Mai Liên
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top