Về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2019

Thứ hai, 27/05/2019 15:04

Ngày 04/4/2019, Cục Tin học hóa đã đăng thông báo tuyển dụng 05 chỉ tiêu công chức ngạch chuyên viên vào 04 vị trí việc làm, gồm các vị trí cụ thể như sau:
 
- Vị trí 1: Chuyên viên Chuyên quản kiến trúc Chính phủ điện tử, làm việc tại Phòng Tích hợp hệ thống; Số lượng: 01 người.
 
Vị trí 2: Chuyên viên Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, làm việc tại Phòng Chính sách Ứng dụng CNTT; Số lượng: 01 người.
 
Vị trí 03: Chuyên viên thúc đẩy ứng dụng CNTT, làm việc tại Phòng Chuyển đổi số và Phòng Dịch vụ CNTT, phần mềm ứng dụng; Số lượng: 02 người.
 
Vị trí 04: Chuyên viên Hợp tác quốc tế, làm việc tại Phòng Thông tin và Dịch vụ công trực tuyến; Số lượng: 01 người.
 
Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 04/4/2019 đến hết ngày 03/5/2019. 
 
Sau 30 ngày nhận hồ sơ, chúng tôi xin thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ, tiếp tục từ ngày 27/5/2019 đến hết ngày 25/6/2019.
 
Thông tin chi tiết xem tại website: www.aita.gov.vn  hoặc liên hệ: Chị Hoàng Thị Hải, Văn phòng, Cục Tin học hóa, Điện thoại: 024.37821765.                
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top