Văn Yên động viên đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên trong phát triển kinh tế - xã hội

Thứ ba, 19/09/2023 19:15

Thời gian qua, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã thực hiện đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Trong đó đặc biệt quan tâm đến thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống...

20231909-duy15_2.jpg

Ảnh minh họa

Theo ông Nguyễn Thế Quyền - Phó trưởng Phòng Dân tộc huyện Văn Yên, Phòng đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện toàn diện các nội dung của chính sách dân tộc, cụ thể hóa vào thực tiễn địa phương; phối hợp triển khai thực hiện chính sách dân tộc, các nhiệm vụ liên quan đến công tác dân tộc và đồng bào DTTS ở địa phương một cách có hiệu quả. Đồng thời ban hành các quyết định tăng, giảm thẻ bảo hiểm y tế hằng tháng, hàng năm cho các đối tượng là người DTTS thuộc vùng khó khăn và người dân sinh sống ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn; bảo tồn và phát triển văn hóa, phát triển du lịch, y tế, dân số, bảo vệ môi trường sinh thái… vùng DTTS.

Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS đảm bảo đầy đủ, kịp thời, Văn Yên đã tổ chức rà soát thông tin cá nhân, trình độ văn hoá, sử dụng điện thoại của người uy tín trong đồng bào; chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp chính quyền các xã tặng quà cho 107 người có uy tín trong đồng bào nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, mỗi người 500 ngàn đồng với tổng số tiền 53,5 triệu đồng; thực hiện thăm hỏi khi người uy tín bị ốm, cấp phát báo…

Qua đó, kịp thời động viên, khích lệ người có uy tín trong đồng bào DTTS và già làng, trưởng thôn, bản phát huy vai trò của mình; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Dân tộc Văn Yên phối hợp với các đơn vị liên quan, các xã tổ chức tập huấn, tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và các chính sách có liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi cho già làng, trưởng bản và người uy tín trong đồng bào DTTS huyện Văn Yên, trong đó có 42 đại biểu là người uy tín của các xã trên địa bàn…

Cùng với thực hiện tốt các chính sách dân tộc, Văn Yên còn tập trung thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống theo Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh về một số chính sách công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025. 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch của huyện về củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa - gia đình đến năm 2030 và chương trình truyền thông dân số đến năm 2030 trên địa bàn. Duy trì thực hiện mô hình phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại xã Nà Hẩu để nhân rộng mô hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS. 

Trên cơ sở đặc thù của địa phương, Văn Yên đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng DTTS trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia  đình, tạo sự đồng thuận trong xã hội, nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

"Từ đầu năm đến nay, toàn huyện không có trường hợp tảo hôn nào. Kết quả đó là do các cơ quan của huyện và UBND các xã, thị trấn đã phối hợp chặt chẽ tổ chức triển khai Đề án, chủ động lồng ghép việc tuyên truyền trong các chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật... Đồng thời thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống , góp  phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng DTTS trên địa bàn….” - Ông Quyền khẳng định.

Trong thời gian tới, Văn Yên tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; thực hiện tốt các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS ở địa phương; đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện các Dự án năm 2022 và 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I…, động viên đồng bào các dân tộc phát huy nội lực, ý chí tự lực tự cường, tinh thần vươn lên trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thành Trung
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top