Văn phòng Bộ TT&TT thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Thứ hai, 18/03/2024 17:28

(Mic.gov.vn) - Thông báo số 236/TB-VP ngày 18/3/2024 của Văn phòng Bộ TT&TT.

Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá để bán đấu giá tài sản thanh lý với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung:

a. Tên đơn vị có tài sản bán đấu giá: Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông.

b. Địa chỉ: số 18 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

c. Điện thoại: 08042881

2. Tài sản bán đấu giá: 03 xe ô tô đã qua thời gian sử dụng.

3. Giá khởi điểm : 378.806.000 đồng ( Ba trăm bảy mươi tám triệu, tám trăm linh sáu nghìn đồng .)

Mức giá trên không bao gồm các loại thuế và phí theo quy định.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Mọi tổ chức đấu giá tài sản có đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp (Phụ lục kèm theo Thông báo này).

- Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức cố tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ hai tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì sẽ lựa chọn tổ chức có thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá tài sản thấp nhất.

5.  Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Hồ sơ bao gồm: Tổ chức đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ năng lực, đóng quyển có đầy đủ tài liệu đính kèm, được để trong phong bì dán kín niêm phong.

- Thời gian nhận hồ sơ: Tổ chức đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính từ 08 giờ 00 phút ngày 22/3/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/3/2024 (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy, Chủ nhật)

- Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông

- Địa chỉ: số 18 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Số điện thoại: 08042881

Người đến nộp hồ sơ trực tiếp cần xuất trình giấy giới thiệu và căn cước công dân để đối chiếu.

Ghi chú: Không trả lại hồ sơ cho tổ chức có hồ sơ không đạt yêu cầu.

Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo đến các tổ chức bán đấu giá tài sản được biết và đăng ký tham gia.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top