Chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành “25/2010/TT-BTTTT“

Số hiệu
25/2010/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung
Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Ngày ban hành
15/11/2010
Ngày có hiệu lực
01/01/2011
Ngày hết hiệu lực
(Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản
Thông tư
Lĩnh vực
Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
Cơ quan ban hành
Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt
Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông