Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khai trương Trục liên thông văn bản

Thứ tư, 18/11/2020 12:18

Sáng 18/11, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (viết tắt là Ủy ban) đã tổ chức Hội nghị “Xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số của doanh nghiệp” và “Khai trương Trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn”. Ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị và chứng kiến lễ khai trương có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Cơ yếu Chính phủ; lãnh đạo Ủy ban, các Vụ, đơn vị và đại diện 19 Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban.

20201118-u5.jpg
Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các đại biểu nhấn nút khai trương Trục liên văn bản 
 
Theo báo cáo, những năm gần đây, khi cách mạng công nghiệp lần thứ 4 bùng nổ, công cuộc chuyển đổi số là xu hướng tất yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các lĩnh vực của xã hội như truyền thông đại chúng, y học, khoa học,… Chuyển đổi số trở thành cơ hội, đồng thời cũng là thách thức, đòi hỏi các các quốc gia, doanh nghiệp trên thế giới phải thực hiện thay đổi mạnh mẽ để phù hợp với sự tiến bộ của công nghệ, khoa học kỹ thuật.
 
Nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, đồng thời giúp các doanh nghiệp trực thuộc nâng cao năng lực, sức cạnh tranh trên thị trường, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, với vai trò xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình cho các đơn vị thành viên, sẽ là tác nhân hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp trong chuyển đổi số. Hiện nay, 19 Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu đang nắm giữ những nguồn lực lớn và trọng yếu trong nền kinh tế đất nước như: Nông nghiệp, giao thông vận tải và Logistics, năng lượng, sản xuất công nghiệp, đầu tư và kinh doanh tài chính, công nghệ thông tin và viễn thông… Do đó, việc xây dựng nền kinh tế số quốc gia sẽ hiện thực hóa được nếu đẩy mạnh chuyển đổi số ở các Tập đoàn, Tổng công ty này.
 
Trên cơ sở đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã xác định các Tập đoàn, Tổng công ty trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 phải có nội dung về thực hiện chuyển đổi số, xác định rõ các nhiệm vụ và kinh phí thực hiện, phù hợp với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; trong đó, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số của Công ty Mẹ, cơ quan đầu não doanh nghiệp, từ đó tạo lực kéo tiến trình chuyển đổi số trong toàn bộ các đơn vị thuộc Tập đoàn, Tổng công ty.
 
Ngoài ra, bảo đảm an toàn, an ninh mạng cũng được xác định là vấn đề then chốt trong quá trình chuyển đổi số. Khi mà hoạt động sản xuất, kinh doanh được gắn liền với số hóa thì an ninh mạng được ví như sinh mạng của mỗi doanh nghiệp.
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, ngay từ khi đi vào hoạt động (01/10/2020), Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chuyển đổi số và các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng hệ thống CNTT theo mô hình chính phủ điện tử; đáp ứng yêu cầu thông tin giám sát và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Liên thông với Chính phủ và các Bộ, ngành, doanh nghiệp; Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và các bài toán nội bộ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Đảm bảo an toàn bảo mật thông tin. Đến nay, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng khung kiến trúc Chính phủ điện tử và triển khai các ứng dụng CNTT nội bộ (eOffice, email, HRM, cổng thông tin) và một số ứng dụng phục vụ điều hành, kết nối với các Tập đoàn/Tổng công ty, như: Phần mềm bộ chỉ số, văn bản điện tử và Trục liên thông văn bản – khai trương ngày hôm nay.
 
Ông Nguyễn Hoàng Anh cũng xác định rằng các Tập đoàn/Tổng công ty của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng phải đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số, trước hết vì chính lợi ích của các doanh nghiệp, đặc biệt có ý nghĩa trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mặt khác cũng góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19…
 
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng nhấn mạnh: “Chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc và phải thực hiện theo đúng chủ trương, chỉ đạo tại Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây vừa là nhiệm vụ, nhưng cũng là giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Ủy ban với trách nhiệm của mình, sẽ tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp và thực hiện việc xây dựng chính phủ điện tử của Ủy ban theo mô hình kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0; tăng cường kết nối với doanh nghiệp về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành và đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc, nâng cao chất lượng thông tin giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp”.
 
Tại hội nghị, đại diện các Tập đoàn, Tổng công ty đã trình bày thực trạng quá trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp. Trong đó, những khó khăn, bất cập, đặc biệt khi dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp là vấn đề được nhiều doanh nghiệp đề cập đến.
 
20201118-u6.jpg
 
Toàn cảnh hội nghị 
 
Nhân dịp này, Ủy ban đã chính thức khai trương “Trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ”.
 
Trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là hệ thống do Trung tâm Thông tin thuộc Ủy ban phối hợp với Tập đoàn VNPT xây dựng và phát triển. Trục được xây dựng theo định hướng mô hình mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II, kết nối vào “Trục liên thông văn bản quốc gia”. 19 Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thông qua Trục liên thông văn bản Ủy ban để kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia, qua đó, có thể liên thông với Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành 4 cấp hành chính trên quy mô toàn quốc.
 
Hệ thống này sẽ giải quyết được bài toán gửi nhận văn bản, đặc biệt là công việc điều hành điện tử xuyên suốt giữa Ủy ban, các Vụ, đơn vị và doanh nghiệp trực thuộc. Qua đó, tiết kiệm ngân sách, rút ngắn thời gian thực hiện công việc hành chính, tạo tác động lan tỏa áp lực đối với các Tập đoàn, Tổng công ty ứng dụng công nghệ, xây dựng văn phòng không giấy tờ./.
Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top