Tuyên Quang: Thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin

Chủ nhật, 17/09/2023 08:45

Giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Tuyên Quang sẽ thiết lập 93 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) và xã không thuộc khu vực III có thôn bản đặc biệt khó khăn.

20232009-duy15.jpg

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND về thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận thông tin về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước qua mạng internet. Phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân. Nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội. 

Theo kế hoạch, giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Tuyên Quang sẽ thiết lập 93 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) và xã không thuộc khu vực III có thôn bản đặc biệt khó khăn. Hoàn thiện, hướng dẫn duy trì vận hành, khai thác điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2023 - 2025. Tổ chức tập huấn quản lý, vận hành, khai thác điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin cho các đối tượng theo quy định.

Mỗi xã đặc biệt khó khăn được hỗ trợ một điểm. Điểm hỗ trợ phải đáp ứng các yêu cầu như: Có sẵn nhà kiên cố và hạ tầng công trình xây dựng; Thuận tiện cho người dân đến tiếp cận, sử dụng dịch vụ; Bảo đảm an toàn, an ninh về con người và tài sản, thiết bị; Có nguồn điện ổn định.

Số lượng thiết bị cơ bản được lắp đặt tại các điểm hỗ trợ gồm: Internet TV 93 cái, micro phone 18 cái, amply 93 cái, bàn phím máy tính kết nối với internet TV 93 cái, loa phục vụ hội trường 186 cái, vật tư thiết bị phụ trợ phục vụ công tác lắp đặt 93 bộ.

Số lượng, địa điểm hỗ trợ cụ thể: Huyện Sơn Dương 15 điểm, huyện Hàm Yên 15 điểm, huyện Chiêm Hóa 17 điểm, huyện Yên Sơn 24 điểm, huyện Lâm Bình 10 điểm, huyện Na Hang 12 điểm.

Trong năm 2023, sẽ lắp đặt xong các điểm tại huyện Sơn Dương, Hàm Yên, Chiêm Hóa; 11/12 điểm tại huyện Na Hang, 9/10 điểm tại huyện Lâm Bình, 16/24 điểm tại huyện Yên Sơn.  

Năm 2024, sẽ lắp đặt nốt các điểm còn lại tại Na Hang, Lâm Bình và Yên Sơn.

Năm 2025, tổ chức tập huấn cho các đối tượng quản lý, vận hành, khai thác điểm hỗ trợ. Tổ chức lựa chọn nền tảng số có sẵn và đang phát triển thuộc phạm vi quản lý của địa phương, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn để triển khai phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn. Tổ chức sản xuất, cung ứng các sản phẩm thông tin điện tử để khai thác, sử dụng chung cho các điểm hỗ trợ./.

Trí Dũng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top