Tuyên Quang hoàn thành bàn giao 20 tủ sách cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ hai, 18/09/2023 18:33

Tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành xây dựng và bàn giao 20 tủ sách cộng đồng cho 20 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn theo Quyết định1974/QĐ-BVHTTDL ngày 21/7/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” năm 2023 (Quyết định 1974).

20231909-duy2.jpg

Ảnh minh họa

Thư viện tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao 6 huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Sơn Dương, Yên Sơn xây dựng và bàn giao 20 tủ sách cộng đồng cho 20 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tủ sách bao gồm các tài liệu, sách, báo tuyên truyền, giáo dục pháp luật về văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch; cung cấp thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân, phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng dân tộc thiểu số và chủ đề khác có liên quan đến dân tộc thiểu số phù hợp với đối tượng thụ hưởngvùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc hỗ trợ tủ sách cộng đồng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp cận với văn hóa đọc. Thông qua mô hình này đồng bào có thêm nguồn tài liệu để phục vụ cho học tập, công tác, giải trí, trau dồi kiến thức khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất, nâng cao dân trí. Đồng thời, tủ sách cộng đồng cũng góp phần thu hẹp khoảng cách về văn hóa, kinh tế, xã hội giữa miền núi và đồng bằng, tạo điều kiện hội nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần, lao động sản xuất của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Thu Huyền
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top