Tuyên Quang đẩy mạnh tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ tư, 27/09/2023 17:55

Tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và kiến thức pháp luật hôn nhân và gia đình.

20232709-duy4.jpg

Ảnh minh họa

Theo Ban Dân tộc, tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh Tuyên Quang có trên 10 nghìn cặp kết hôn,trong đó có 319 cặp vợ chồng tảo hôn chiếm 3,1%/tổng số cặp kết hôn. Riêng 6 tháng đầu năm 2023, Tuyên Quang vẫn còn 59 cặp tảo hôn/1.936 cặp kết hôn, Hệ quả của tảo hôn làm ảnh hưởng đến chất lượng dân số, nguồn nhân lực và tăng nguy cơ đói nghèo, lạc hậu ở vùng dân tộc thiểu số.

Để hạn chế tình trạng này, tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng các kế hoạch cụ thể thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2 - Dự án 9 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về “ Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023.

Từ cuối tháng 6/2023 đến nay, tỉnh Tuyên Quang đồng loạt và liên tục tổ chức các Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thông năm 2023 tại địa phương có đông người dân tộc thiểu số sinh sống như huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Sơn Dương,... Các huyện, thành phố cũng triển khai treo pano, áp phích tuyên truyền về Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” tại các khu đông dân cư, thường xuyên có người qua lại..; thi tuyên truyền viên giỏi về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” tại các huyện, bằng hình thức sân khấu hóa, tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống...

Trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể, đặc biệt chú trọng các hoạt động truyền thông, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị, các địa phương, phát huy vai trò của người cốt cán, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong tuyên truyền, vận động về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; gìn giữ và phát huy những phong tục, bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào, loại bỏ những tập quán, hủ tục lạc hậu; tạo sự đồng thuận trong xã hội, thay đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số.

Đồng thời, tỉnh Tuyên Quang cũng tích cực tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân, dân số và gia đình cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại địa phương.

Cùng với đó, tiếp tục duy trì và triển khai mô hình “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” tại các địa bàn có tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo cấp xã, thôn, bản trong việc tuyên truyền, tư vấn, giải quyết các vụ việc liên quan đến hôn nhân và gia đình tại thôn, bản; tăng cường tiếp cận thông tin và giáo dục cho học sinh người trong độ tuổi từ 13 tuổi đến 18 tuổi hiểu biết về sức khỏe sinh sản và nhận thức về hôn nhân và gia đình....

Thu Huyền
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top