Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

THÔNG TIN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Khảo sát, lấy ý kiến tham gia đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

15/09/2010 15:48 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Ngày 9/9/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 2945/BTTTT-VP về việc khảo sát, lấy ý kiến tham gia đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.


Toàn văn như sau:
Thời gian vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và cập nhật toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông đang áp dụng tại cấp trung ương và địa phương tại địa chỉ: http://mic.gov.vn/tthc.
Để công tác tổng rà soát các thủ tục hành chính đạt kết quả tốt, Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn nhận được nhiều ý kiến tham gia rộng rãi của các doanh nghiệp, chuyên gia và các nhà khoa học đóng góp vào phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Việc góp ý được thực hiện thông qua hình thức điền vào các biểu mẫu tại địa chỉ: http://mic.gov.vn/ttcaicachTTHC/tin/Trang/default.apx.

Các ý kiến đóng góp xin gửi về:  Tổ công tác 30-Văn phòng–Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội hoặc gửi về theo địa chỉ email: nthang@mic.gov.vn hoặcdttlan@mic.gov.vn trước ngày 30/9/2010.

Tổ 30


 

Lượt truy cập: 2157

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)