Trường Cao đẳng Công nghiệp In thông báo tuyển dụng viên chức

Thứ sáu, 03/02/2023 19:18

Thực hiện Công văn số 5093/BTTTT - TCCB ngày 14/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trường Cao đẳng Công nghiệp In. Trường Cao đẳng Công nghiệp In thông báo thời gian nhận hồ sơ từ ngày 03/02/2023 đến hết ngày 04/3/2023 cho 22 chỉ tiêu viên chức vào 13 vị trí việc làm, cụ thể như sau:

 1. Vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng

Mã số vị trí

Tên vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp/hạng/mã số

Chỉ tiêu tuyển dụng

Phòng, khoa tuyển dụng

Địa điểm làm việc

VT01

Giảng viên Công nghệ In

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III (mã số V.09.02.03)

02

Khoa Công nghệ In

Hà Nội

VT02

Giảng viên Chế bản điện tử

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III (mã số V.09.02.03)

02

Khoa Công nghệ In

Hà Nội

VT03

Giảng viên gia công bao bì

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III (mã số V.09.02.03)

03

Khoa Công nghệ In

Hà Nội

VT04

Giảng viên Công nghệ thông tin

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III (mã số V.09.02.03)

03

Khoa Công nghệ thông tin

Hà Nội

VT05

Giảng viên môn Hóa học

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III (mã số V.09.02.03)

01

Khoa Khoa học đại cương

Hà Nội

VT06

Giảng viên bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III (mã số V.09.02.03)

01

Khoa Khoa học đại cương

Hà Nội

VT07

Giảng viên giáo dục thể chất

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III (mã số V.09.02.03)

01

Khoa Khoa học đại cương

Hà Nội

VT08

Giảng viên thực hành công nghệ In

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III (mã số V.09.02.04)

02

Khoa Công nghệ In

Hà Nội

VT09

Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

Chuyên viên hạng III (mã số 01.003)

01

Phòng Đào tạo

Hà Nội

VT10

Quản lý khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế

Chuyên viên hạng III (mã số 01.003)

01

Phòng Đào tạo

Hà Nội

VT11

Tuyển sinh

Chuyên viên hạng III (mã số 01.003)

02

Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Liên kết đào tạo

Hà Nội

VT12

Hành chính - Tổng hợp

Chuyên viên hạng III (mã số 01.003)

02

Phòng Tổ chức - Hành chính

Hà Nội

VT13

Kế toán

Kế toán viên hạng III (mã số 06.031)

01

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Hà Nội

Tổng cộng

22

 

 

2. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: theo Mẫu số 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

3. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, từ ngày 03/02/2023 đến hết ngày 04/3/2023 trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

4. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Công nghiệp In, Km11, quốc lộ 32, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 024 3764 4489.

5. Thời gian và địa điểm tuyển dụng

- Thời gian tuyển dụng: Dự kiến quý I, quý II năm 2023.

- Địa điểm tuyển dụng: Trường Cao đẳng Công nghiệp In, Km11, quốc lộ 32, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

* Xem toàn văn Thông báo tuyển dụng tại đây.

* Mẫu đăng ký dự tuyển, tải về tại đây.

Trường Cao đẳng Công nghiệp In
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top